- Detta känns fantastiskt bra. Banken har en stark företagskultur med sparbanksidén som den stora ledstjärnan. Att vi nu lyfts fram som ett av de allra bästa företagen i landet är en måttstock på hur långt vi kommit i arbetet och något vi alla kan vara stolta över, säger Maria Stagmo, HR-chef och hållbarhetsansvarig på Sparbanken Skåne.

I maj är det fem år sedan banken bildades genom att tre skånska sparbanker gick samman. Idag är Sparbanken Skåne en modern och stark sparbank med tydliga värderingar kring samhällsansvar, hållbarhet och socialt engagemang. Banken verkar för en sund ekonomi hos sina kunder – och ett gott arbetsklimat i organisationen.

Det innebär bland annat att banken jobbar med en positiv arbetsmiljö, omtanke om varandra, kompetensutveckling och ständig vidareutbildning. Målet är att vara ett företag där medarbetarna trivs så bra att de väljer att stanna länge.

När Great Place to Work korar Sveriges bästa arbetsplatser görs det utifrån globalt testade utvärderingskriterier. Rankningen bygger dels på externa bedömningar av företagens processer och rutiner, men också på undersökningar bland ledning och medarbetare. Det är alltså personalen själv som utvärderat sin arbetsgivare.

Här är listningen där Great Place to Work rankar Sveriges bästa arbetsplatser.