- Först och främst är det som sker i Ukraina en mänsklig tragedi, där många drabbas av oerhört lidande och stor sorg. Men vid sidan av detta får händelserna även konsekvenser för ekonomin världen över och för privatpersoner och företag här i Sverige. Konflikten påverkar oss alla på ett eller annat sätt, säger Sparbanken Skånes privatekonom Anders Hansson som här svarar på några av de vanligaste frågorna som just nu kommer till banken.

Hur ska jag tänka kring mitt fondsparande när börsen är så turbulent?

- Det är viktigt att du återknyter till målet med ditt sparande. Ligger det långt fram i tiden ska du inte agera i panik, trots det osäkra läget. Behöver du däremot ta ut pengarna inom en snar framtid kan det vara bra att se över placeringarna och din riskprofil. I slutänden handlar det om att balansera risk med möjlighet till god avkastning i framtiden, men småsparare bör förbereda sig på en tid av fortsatta svängningar på aktiemarknaderna.

Hur påverkas räntorna av konflikten i Ukraina?

- Redan under fjolåret såg vi tendenser till oväntat stor inflation på flera håll i världsekonomin, en utveckling som kan förvärras av Ukrainakrisen där vi bland annat ser att priserna på energi nu stiger. Högre drivmedels- och energipriser här i Sverige kan tillsammans med en svag krona leda till högre inflation under kommande månader, vilket i sin tur kan påverka ränteutvecklingen. När det sedan gäller bolåneräntorna handlar detta i slutänden till stor del om vad Riksbanken väljer att göra med styrräntan framöver. I senaste prognosen från februari talar Riksbanken om en höjning av reporäntan under andra halvåret 2024, men det finns bedömare som tror på en höjning tidigare än så.

Är det läge att binda bolåneräntan?

- Frågan handlar till stor del om din personliga inställning till risk och vilka marginaler som finns i hushållets ekonomi. Inflationstendenserna betyder lite förenklat en press uppåt på räntorna, men den pågående konflikten kan också innebära att den ekonomiska aktiviteten kyls av på flera håll i världen. Om du har en hög belåning både i relation till din inkomst och till bostadens värde, och tycker att boendekostnaden redan idag är hög och är orolig för stigande räntor, bör du fundera på att binda räntan för åtminstone delar av lånet. Samtidigt kan det vara ett alternativ att öka amorteringarna för att få ner belåningen i sig.

Varför är Rysslands- och Östeuropafonder handelsstoppade?

- Handelsstoppet beror på de extraordinära förhållanden som inträffat i och med invasionen. Rent konkret kan en värdering av fondernas tillgångar inte utföras på ett sätt som säkerställer fondandelsägarnas lika rätt. Om du månadssparar i en eller flera av dessa fonder kommer lagda ordrar att makuleras och återbetalas. Med anledning av osäkerheten som råder och att handeln är stoppad på obestämd tid rekommenderar vi dig som har ett regelbundet sparande i någon av dessa fonder att byta till en fond som är öppen för handel.

Hur orolig ska jag vara för ytterligare negativa ekonomiska effekter av konflikten?

- Allt beror på hur den geopolitiska krisen utvecklar sig. Sverige har begränsad direkt handel med Ryssland, men vår ekonomi påverkas indirekt via en svagare makroekonomisk utveckling i Europa. Samtidigt är utgångsläget för den svenska ekonomin gott, med starka statsfinanser och en låg statsskuld. Riksdagen har möjlighet att via finanspolitiken stimulera företag, jobb och välfärd om de ekonomiska konsekvenserna av konflikten skulle förvärras.