Genom SPIRA erbjuder vi möjligheten till nätverk, coachning och expertishjälp för innovativa företag och startups som vill utvecklas i en utmanande omvärld.

Till dig som är företagare

SPIRA vänder sig till företag i Skåne med högst 249 anställda som har uttalade ambitioner att ställa om och utveckla företaget. Tillsammans gör vi en analys av företagets utmaningar och behov, samlar in relevanta data för att göra en handlingsplan och hittar därefter rätt stödinsatser för ditt företag.

Du kommer också att delta i nätverksträffar där experter delar med sig av kunskap och nya forskningsrön inom relevanta områden. Varje träff har också planerad tid för erfarenhetsutbyte med andra deltagande företag.

Läs mer och gör din intresseanmälan

Till dig som precis startat företag

Under 2021 erbjuder vi bankens innovativa nystartade företagare att kunna få 40 timmar individuell coachning av Skånes främsta startup-coacher. Saker du kan få hjälp med är bland annat: patent, marknadsföring, göra en första MVP, försäljning, juridisk hjälp, bokföring och ekonomisk rådgivning, tekniska lösningar och program med mera.

Förutom detta så har du möjlighet att bli del av ett nätverk med några av Sveriges vassaste startups och få kompetensutbyte med Skånes entreprenörer. Du kopplas till en inkubator och får en coach som kan hjälpa dig med kontakter och feedback.

Läs mer och gör din intresseanmälan här

Om SPIRA Skåne

Sparbanken Skåne är en av medfinansiärerna bakom projektet SPIRA Skåne. IUC Syd är huvudansvarig för projektet som drivs i samverkan med den startup-stödjande organisationen Minc. Projektet växlar upp nu under 2021 och stöd via projektet kan sökas fram till halvårsskiftet 2022.