- Det har varit ett tufft 2020, men problemen kring skuldsättning är inte nya. Jag tror att vi i samhället behöver börja prata om en försiktighetsprincip för att hitta tillbaka till grundtanken om att spara innan vi kan handla. Det är alltid utgångspunkten för en långsiktigt hållbar ekonomi, säger Joanna Ulfsdotter Johnsson.

Totalt har 13 600 personer i Skåne i åldern 18-34 år skulder hos Kronofogden. Det registrerade skuldbeloppet uppgår till nära 2 miljarder kronor, en ökning med 20 procent från 2019. Statistiken för 2020 visar vidare att 746 personer i Skåne i åldern 18-30 ansökte om skuldsanering under året. Det är en ökning med 96 procent, något mindre än i landet i stort. Skåne var å andra sidan hårdare drabbat under 2019 och på två år har antalet unga vuxna som tvingats söka skuldsanering i Skåne tredubblats.

- Vi vet att många unga har liten marginal i sin ekonomi, men det är oroande att så många går i skuldfällan. Inte sällan handlar det om snabba lån för att finansiera inköp och konsumtion, säger Joanna Ulfsdotter Johnsson.

- Skuldsättning som överstiger återbetalningsförmågan är ingen trevlig sak för individen. Kronofogden konstaterar också att unga sällan uppfyller kraven för skuldsanering och det finns risk att skulder förföljer den drabbade under lång tid.

Att unga konsumerar mer än vad ekonomin tillåter kan bero på flera saker. Rapporter har lyft fram kopplingen till trendsättare i sociala medier som ständigt visar upp det senaste inom mode, resmål och accessoarer. Som bidragande orsaker till skuldsättning hos unga anges också ofta mobilräkningar, kostnader för körkort och finansiering av spelande.

- När det handlar om lån gäller det verkligen att tänka till. Att låna till långsiktiga investeringar är en sak, men när det gäller konsumtion ska man vara försiktig. Här vill jag slå ett slag för grundläggande matematik, att inte förbruka mer än resurserna tillåter. Det är en bra princip för oss alla att utgå ifrån, säger Joanna Ulfsdotter Johnsson och utvecklar resonemanget:

- Plus och minus är alltid något att falla tillbaka på om du är osäker på hur du ska bygga upp din ekonomi. Det är speciellt viktigt i ung ålder då grunden läggs för den ekonomi som ska hjälpa dig genom livet.

Fyra tips för att bygga en sund privatekonomi

  • Hitta tillbaka till sparande som grunden för att finansiera inköp och konsumtion. Det kan innebära att man måste vänta lite innan man kan handla, men det blir alltid billigare i längden. Det är även tryggare att slippa den skuldsättning som butikskrediter eller blancolån innebär.
  • Pengar är idag i första hand digitala och den gamla spargrisen en smula omodern. Skaffa istället internetbank och app tidigt och följ den vägen ekonomin. Skapa ett speciellt konto för sparande där medel kan stoppas undan till större inköp, vid sidan av mer vardagliga transaktioner.
  • Inte alla har ekonomi till att spara. Men tänk på att även ett litet månatligt sparande växer till betydande belopp över tid. Gör en budget för att få överblick över inkomster och utgifter. Och kom ihåg att om ekonomin är pressad, så är det heller ingen långsiktig lösning att låna pengar.
  • Intressera dig för ekonomi. Om du känner dig osäker på privatekonomi och hur det fungerar med budget, inkomster och utgifter så sök aktivt kunskap. Det finns kurser att gå och mycket intressant att ta del av på nätet och i böcker. Det kommer att löna sig.