Vad kommer vi att få se för innovationer i framtiden? Anställda och studenter vid Lunds universitet har skickat in innovativa idéer och projekt som har tydligt hållbart perspektiv och med potential att skapa stort samhällsvärde. I hård konkurrens gallrades sex finalister fram, som fick presentera sina idéer på scen under Lunds universitets Innovationsafton.

I studentkategorin tog industridesignstudenterna August Eriksson och Samuel Amant hem det stora priset för sin idé – att hyra ut mindre tångodlingar till exempelvis yrkesfiskare. I deras tjänst ingår även hjälp med ansökan om tillstånd, skörd och marknadsföring. En lösning som på ett effektivt sätt producerar en användbar råvara, enkel att odla och som har både hälso- och miljöfördelar, samtidigt som det möjliggör arbetstillfällen och inkomst inom en utsatt bransch.

I kategori anställd vann Kristina Lång, Ida Arvidsson, Freja Sahlin och Jennie Karlsson från Medicinska fakulteten och Lunds tekniska högskola. Genom att kombinera den senaste fickultraljudstekniken med ett AI-baserat diagnostiskt beslutstöd, har de skapat ett verktyg som kan diagnosticera bröstcancer på ett säkert och lättillgängligt vis, även i länder med begränsade resurser. Bröstcancer är den vanligaste cancerformen i världen, och Kristina Lång och hennes kollegor vill minska dödligheten i bröstcancer i lågresursländer.

Övriga finalister gick inte lottlösa. Två hederspriser i respektive kategori delades ut, bland annat till ett förflyttningshjälpmedel för blinda och kraftigt synnedsatta individer samt ett chip som hjälper lantbrukare producera större skördar med betydligt mindre mängd bekämpningsmedel.

– Det här är idéer med potential att bli framtidens innovationer, säger Niclas Nilsson, innovationsdirektör vid Lunds universitet. En innovation blir det först när idén realiseras och skapar verkligt värde.

Det är Lunds universitet tillsammans med Sparbanken Skåne, genom sin ägarstiftelse Sparbanksstiftelsen Finn, som delar ut priset.

– Innovation är grunden till framtidens välstånd. Som sparbank verkar vi för en positiv utveckling i samhället och att stödja entreprenörer och innovationer är viktigt för oss. Med innovationspriset vill vi lyfta fram några av de initiativ som kan göra den stora skillnaden i morgondagens Skåne, säger Rasmus Roos, VD för Sparbanken Skåne.

Pristagare Framtidens Innovationer 2022

Kategori Student

Första pris 100 000 kr
August Eriksson & Samuel Amant
Koastal – a green venture in a blue world
Genom Koastal vill August och Samuel ta vara på ytan under ytan för att producera en efterfrågad råvara och samtidigt främja lokal näring. Idén är att hyra ut mindre tångodlingar till exempelvis fiskare och dessutom hjälpa till med ansökan om tillstånd, skörd och marknadsföring. Tång är en användbar råvara inom flera områden, är fördelaktigt för såväl hälsa som miljö och dessutom enkelt att odla. För den utsatta fiskeindustrin innebär en sådan lösning både arbetstillfällen och inkomst.

Hederspris 50 000 kr

Erik Karlsson
SoilChip
SoilChip är en idé som låter jordbrukare producera större skördar, med betydlig mindre mängd skadliga bekämpningsmedel. En betydande del av skördar går till spillo på grund av olika sjukdomar på våra grödor. Många av dessa sjukdomar härstammar från mikrober i jorden. SoilChip är ett chip som grävs ner i jorden och meddelar hälsostatus. På så sätt kan skadliga sjukdomar hittas innan de förstör skörden, vi kan få mer mat och använda mindre mängd bekämpningsmedel.

Hederspris 50 000 kr

Erik Rosengren, Johanna Gillberg & Jonatan Persson
Lågtempererad Indunstning av svartlut i pappersbruk med spillvärme
Erik har i sitt examensarbete bevisat att han hittat ett sätt att indunsta tunnlut med hjälp av lågtempererad spillvärme i svenska pappersbruk. Idén bygger på startup-företaget Helios Innovations teknik, som använder lågtempererad restvärme för att indunsta olika vätskor. Eriks idé att applicera tekniken på pappersbruk har visat sig framgångsrik i de test han genomfört under sitt examensarbete, och innebär att brukens energieffektivitet drastiskt skulle kunna ökas. Det finns potential att spara hundratusentals ton CO2-utsläpp varje år, bara i Sverige.

 

Kategori anställd

Första pris 150 000 kr
Kristina Lång, Ida Arvidsson, Jennie Karlsson & Freja Sahlin
23°N, Kräftans vändkrets – lättillgänglig bröstdiagnostik för
global hälsa
Var sjätte dödsfall i världen är orsakad av cancer. Bröstcancer är den vanligaste cancertypen och förekomsten ökar stadigt. I höginkomstländer är överlevnaden i bröstcancer god tack vare tidig upptäckt med mammografiscreening och effektiv behandling. I låg- och medelinkomstländer är dock överlevnaden betydligt sämre. Kristina Lång och hennes kollegor har kombinerat den senaste utvecklingen inom fickultraljudstekniken med ett AI-baserat diagnostiskt beslutsstöd, något som kan ge en kostnadseffektiv, trygg och säker bröstdiagnostik i länder med begränsade resurser och därmed bidra till att minska dödligheten i bröstcancer.

Hederspris 75 000 kr

Johan Isaksson-Daun
Audomni – Utveckling och utvärdering av ett primärt mobilitetshjälpmedel för blinda eller kraftigt synnedsatta individer
Johan har utvecklat ett hjälpmedel för blinda eller kraftigt synnedsatta individer, som omvandlar synlig information till ljud i ett par hörlurar som inte täcker öronen. Föremål närmre låter mer, föremål till höger låter till höger, och föremål längre ner låter mörkare. Användaren får reda på var personer finns utan att slå dem med käppen, att ett fönster är på vid gavel utan att skära upp ett ögonbryn, och att trottoaren har blivit en grop utan att bryta lårbenshalsen.

Hederspris 75 000 kr

Agatheeswaran Subramaniam
Developing cancer-targeted therapies with protein slaying small molecules
Målet med Agatheeswarans projekt är att utveckla målinriktade cancerterapier för att förbättra överlevnad för patienter som drabbas av cancer. Målinriktade behandlingar är ofta mer effektiva och har färre bieffekter, men är svåra att utveckla. Agatheeswaran har hittat en viktig nyckel – en liten molekyl som specifikt kan bryta ner ett särskilt onkoprotein i kroppen, c-Myc, ett protein som driver utvecklingen flera typer av cancer. Han har nu utvecklat en modell för att för att identifiera fler molekyler som selektivt kan bryta ner tidigare svårtillgängliga proteiner, och de första försöken visar lovande resultat. Genom att hitta molekyler som biter på de värsta onkoproteinerna öppnas möjligheter att kunna utveckla mer effektiva cancerterapier.
 

Läs mer på Lunds univeristet