Det är fjärde året som Lunds universitet tillsammans med Sparbanken Skåne, genom sin ägarstiftelse Sparbanksstiftelsen Finn, delar ut pris till tre studentprojekt och tre forskarprojekt med idéer så lovande att de kan bli framtidens innovationer.

Som segrare bland studenterna stod Wenjing Yangs & Hanna Geschewsks projekt, ett fristående solenergisystem för skolor i utvecklingsländer som inte har tillgång till pålitlig, prisvärd och ren energi. Idén till Solar4Schools föddes under en fältresa till Kenya som Wenjing Yang gjorde under sin studietid. Miljontals skolor i utvecklingsländer har inte tillförlitlig tillgång till elektricitet, vilket påverkar kvaliteten på utbildningen. Med den lösning som Wenjing Yang och Hanna Geschewski tagit fram får skolorna tillgång till ren elektricitet som dessutom kan självfinansieras genom att samtidigt erbjuda det lokala samhället en telefonladdningstjänst.

Bland de anställda tog Alexandru Schiopu hem det stora innovationspriset för sitt projekt som utvecklar en revolutionerande behandling för patienter som drabbas av hjärtinfarkt. Genom att minska inflammationen i hjärtat kan patientens hjärtfunktion förbättras och risken för hjärtsvikt reduceras, vilket påverkar patientens prognos och livskvalitet avsevärt. Det innebär inte bara stora sociala vinster, utan också stora ekonomiska vinster.

Syftet med priset är att uppmärksamma och premiera innovativa idéer som ett sätt att nyttiggöra den kunskap och forskning som finns vid Lunds universitet.

- Innovationer lägger grunden till framtidens välstånd. Som sparbank verkar vi för regionens utveckling och just att stödja entreprenörer och innovationer är viktigt för oss. Med innovationspriset vill vi lite extra lyfta fram de initiativ som kan göra den stora skillnaden imorgon, säger Rasmus Roos, bankchef för Sparbanken Skåne i Lund.

Prisutdelningen ägde rum i ett webbsänt Godmorgon Lund den 16 september, ett återkommande frukostevent som Lunds kommun arrangerar.

- Vi vill knyta samman akademi, entreprenörer och näringsliv. Men framförallt vill vi uppmärksamma den innovationskraft som finns inom universitetet och göra allt vi kan för att den också kommer samhället till nytta, säger Linus Wiebe, innovationsdirektör vid Lunds universitet.

 

Pristagare 2020 – kategori Anställd

Första pris – 100 000 kr
Alexandru Schioupu - "A new anti-inflammatory treatment to reduce the consequences of myocardial infarction"

Hjärt- och kärlsjukdomar är den enskilt vanligaste dödsorsaken i världen. Det här projektet utvecklar en revolutionerande behandling för patienter som drabbas av hjärtinfarkt. Genom att minska inflammationen i hjärtat kan patientens hjärtfunktion förbättras och risken för hjärtsvikt reduceras, vilket påverkar patientens prognos och livskvalitet avsevärt.

I det här projektet är ett särskilt pro-inflammatoriskt protein som utsöndras i stora mängder efter en infarkt identifierat. Proteinet dödar hjärtceller direkt, förstärker inflammationen i hjärtat och förvärrar hjärtfunktionen. Men – det finns en liten molekylblockerare, som kan stoppa det pro-inflammatoriskt proteinet. De potentiella sociala och ekonomiska vinsterna med en behandling som effektivt minskar konsekvenserna av hjärtinfarkter får anses extremt höga och avsikten är att vidareutveckla projektet mot klinisk testning.

Hederspris – 50 000 kr
Enrique Barrigon, Magnus Heurlin & Pilar Espinet - "Nanowire-based solar cells for space applications"

Varje dag använder vi flera olika tjänster som finns tack vare satelliter i rymden. Dessa satelliter kretsar runt jorden och drivs av solceller som omvandlar solljus till elektricitet. Den karga miljön i rymden kräver solceller som är lätta, effektiva, pålitliga och än viktigare – som tål hög strålning.

Detta projekt kan revolutionera användandet av solceller i rymden. Nanotrådsbaserade solceller tål hög strålning och kan förlänga livslängden för satellitsystem. Det gör det också möjligt att placera fler satelliter i nya satellitbanor, som idag vanligtvis inte används på grund av att strålningsnivån är för hög.

Nanotrådsbaserade solceller i rymden öppnar en ny era för satellitutveckling med stor potentiell påverkan på framtida telekommunikations-, positionerings- och navigationssystem, meteorologiska tjänster, övervakning av klimatförändringar, global säkerhet, rymdbaserad solkraft och generering av rymddata.

Hederspris – 50 000 kr
Filipe Pereira, Cristiana Pires & Fábio Rosa - "TrojanDC – Turning Tumors into Immune Cells: A Revolutionary Gene Therapy to Treat Cancer"

Cancer är fortfarande en enorm hälsoutmaning. Terapeutisk manipulation av immunsystemet - immunterapi - har redan gett stora genombrott inom onkologi. Men de immunterapier som finns tillgängliga idag är tyvärr endast effektiva för ett begränsat antal patienter. Dessutom är immunterapier ofta ekonomiskt kostsamt.

TrojanDC är en innovativ genterapi baserad på en egen cell-omprogrammeringsteknik. Tekniken tvingar cancerceller att presentera sina egna antigen för immunsystemet, vilket gör att immunförsvarets mördar-T-celler kan hitta och eliminera cancercellerna.

TrojanDC kommer att ge patienterna en 'off-the-shelf'-lösning som samtidigt är unikt mot deras specifika tumör. En enkel tillverkningsprocess gör också tekniken kostnadseffektiv. Det är ett paradigmskifte inom genterapi med potential att kunna appliceras på många olika cancerformer.

Pristagare 2020 – kategori Student

Första pris – 50 000 kr
Wenjing Yang & Hanna Geschewski - ”Solar4Schools (Mbegu Solar)”

Solar4Schools utvecklar ett fristående solenergisystem för skolor i utvecklingsländer som inte har tillgång till pålitlig, prisvärd och ren energi.

Det finns idag mer än 2,8 miljoner skolor i utvecklingsländer som inte har tillförlitlig tillgång till elektricitet. Under sin studietid genomförde Wenjing Yang en fältresa till Kenya, där 57 000 skolor bränner fotogen för att få belysning. Det påverkar kvaliteten på utbildningen för mer än hälften av landets elever. Där föddes idén till Solar4Schools.

Solar4Schools har utvecklat ett fristående system med färre komponenter men som ändå fyller skolornas grundläggande behov. Genom att också erbjuda en telefonladdningstjänst till det lokala samhället, med hjälp av mobilbetalningar och IoT-teknik, kan kunden självfinansiera produkten.

Hederspris – 25 000 kr
Iris Bjerkén & Elsa Sjödahl - "SunFeeds"

SunFeeds är en ny måltidsersättningskräm som vill bidra till kampen mot svält. Hunger är ett av världens största hälsoproblem och idag finns det 20 miljoner barn under fem år som lider av det svåraste stadiet av hunger, SAM (Severe Acute Malnutrition). Årligen dör 1 miljon barn till följd av SAM enligt UNICEF och WHO.

SunFeeds näringsersättning är gjort av solrosfrön som är en billigare råvara än jordnötter, som är basen i den enda måltidsersättningskrämen för akuta insatser på marknaden idag. SunFeeds näringsersättning har även andra fördelar: solrosplantan kan odlas på extrema breddgrader, de innehåller lågallergena ämnen och är mild i smaken.

Hederspris – 25 000 kr
Victor Isaksson Pirtti & Axel Landström - "Bread Nouveau"

Miljoner ton industriavfall deponeras eller bränns för energi varje år i Sverige. Och trots att det finns resurser tillgängliga fortsätter vi att utvinna råvaror från miljön. Detta projekt är ett tvärvetenskapligt samarbete mellan design, industri och vetenskap som utvecklar biomaterial från avfall från Sveriges tre största naturresursindustrier (gruvdrift, skogsbruk och jordbruk) med gluten som ett bindemedel.

Glutenkompositer har flera användningsområden, från textilier till ersättning av keramiska plattor. De är biologiskt nedbrytbara i jord efter 60-90 dagar och förvandlas då till gödning som ger näringsämnen till omgivningen.

Bread Nouveau utmanar industrier att överväga cirkularitet och Agenda 2030 genom att använda avfall och bi-produkter som råmaterial, att erbjuda nya alternativ för lokal produktion och eliminera behovet av långväga transporter.