Sparbanken Skåne har instiftat två nya näringslivspriser för att ytterligare lyfta fram framgångsrika företagare och företag i regionen. Priserna delades ut för första gången under festliga former på Framtidsdagen på Ideon Gateway i Lund, där över 250 personer samlades för att nätverka och inspireras.
Framträdde gjorde bland andra beteendevetare och ungdomsexpert Lovisa Sterner samt tidigare statsminister Fredrik Reinfeldt. Dagen avslutades med prisutdelning i två kategorier.

Sparbanken Skånes näringslivspris för Entreprenörskap

Går till en person eller ett företag med en affärsidé med stor framtidspotential. Företagets vara eller tjänst ska finnas på marknaden och ha börjat generera försäljning.

  • Vinnare: Godsinlösen Nordic i Staffanstorp. Startades 2012 av Christian Jansson och Patrik Zalewski kring en tjänst som revolutionerat försäkringsbranschen, cirkulär skadereglering. Idén att ta in och ta tillvara skadat gods har därefter utvecklats till en fullskaligt cirkulär affärsmodell. Nya tjänster har tagits fram inom exempelvis retur och reklamationshantering för e-handel samt konsultverksamhet inom digitalisering och cirkulära affärsmodeller.
  • Juryns motivering: Godsinlösen Nordic har med en genomtänkt strategi inte bara bidragit till att etablera begreppet cirkulär ekonomi utan också omsatt det i goda affärer. Företaget är ett lysande exempel på att hållbarhet och lönsamhet kan gå hand i hand. I en värld där hushållande av jordens resurser blir allt viktigare, har entreprenörerna bakom Godsinlösen hittat en nisch där alla inblandade är vinnare.

Sparbanken Skånes näringslivspris för Intraprenörskap

Går till ett etablerat företag som visat förmåga att vidareutveckla sin affärsidé genom att effektivisera alternativt utveckla en ny produkt eller tjänst.

  • Vinnare: Vidinge i Teckomatorp. Drivs av Måns och Björn Nordmark. Verksamheten startade med egen grönsaksodling på Södervidinge gård och har växt till en åretruntverksamhet där företaget skär grönsaker som importeras från hela Europa. Nya och bättre tekniker har utvecklats för hantering av grönsakerna och idag säljer Vidinge 1 000 ton grönsaker i månaden, dels som förpackade ingredienser och dels som hela färdiga rätter.
  • Juryns motivering: Vidinge har visat stark förmåga att söka upp och ta tillvara möjligheter i en traditionell industri genom att inte bara förfina kärnprodukten, i det här fallet grönsaker, utan även utveckla sättet på vilket vi konsumerar dem. Företaget har förlängt och förädlat värdekedjan, från odling till dagens färdiga påsar med sallader, från vilka framgång kommer att kunna skördas under lång tid framöver.
    Vinnarna fick förutom ära och applåder även ta emot en prissumma om 150 000 kr vardera. Varje kategori hade tre slutkandidater, där övriga två kunde gå hem med 50 000 kr vardera.

Andrapristagarna i kategorin Entreprenörskap var möbelföretaget Blå Station i Åhus och hemvårdsföretaget Meca Services i Södra Sandby. I kategorin Intraprenörskap bestod andrapristagarna av Tommarpsföretaget Skånefrö och transportföretaget Falkenklev Logistik med verksamhet i Arlöv, Helsingborg och Höör.

Bakom Framtidsdagen och näringslivspriserna står Sparbanken Skåne tillsammans med sina ägarstiftelser.
Allmänheten har under hösten 2019 kunnat nominera kandidater till priserna. Totalt inkom närmare 200 nomineringar.

Läs mer om Framtidsdagen