2021 var ännu ett år som till stor del präglades av coronapandemin. Parallellt med medicinska och sociala påfrestningar pågick en kraftfull samhällsekonomisk återhämtning efter nedstängningskrisen i pandemins inledningsskede. På Sparbanken Skåne var aktivitetsnivån hög, inte minst när det gäller kundkontakter och frågor på hållbarhetsområdet.

Banken tar idag all sin el ursprungsmärkt från Sparbanken Skånes Solcellspark utanför Sjöbo, närproducerad och förnybar. Detta tillsammans med en större andel digitala möten i verksamheten under året bidrog till minskade koldioxidutsläpp om 56 procent för elförbrukning och tjänsteresor i banken.

Års- och hållbarhetsredovisningen visar också att den gröna utlåningen, kopplad till bankens program för gröna obligationer, bidrar till omställningen i samhället. Tillgångar finansierade av Sparbanken Skånes gröna obligation innebar att koldioxidutsläpp om 17 300 ton kunde undvikas under 2021, vilket motsvarar utsläppen för 132 000 flygresor mellan Malmö och Stockholm.

-- Vi fortsätter att minska vårt direkta klimatavtryck och kan också se att bankens gröna utlåning bidrar till omställningen i samhället, där vi tillsammans med alla våra kunder kan göra stor skillnad. Hållbarhet och kundfokus har varit och förblir vår prioritet, säger VD Rasmus Roos.

Sparbanksidén handlar i grunden om ekonomisk hållbarhet, ett perspektiv som vidareutvecklats under de 200 år som sparbankerna funnits. Under 2021 ökade Sparbanken Skånes affärsvolym med 14 procent till 249 miljarder kronor. Många nya kunder har välkomnats i speciellt Lund och Ystad med omliggande kommuner samt även i nordöstra Skåne.

Här tar du del av Sparbanken Skånes Års- och hållbarhetsredovisning i sin helhet.