SmiLe Incubator på Medicon Village i Lund hjälper årligen över 30 nya life science-företag att etablera sig och växa genom ett skräddarsytt inkubatorprogram. Verksamheten startades 2007 och arbetar idag med målsättningen att till år 2024 nå topp-10 bland europeiska life science-inkubatorer vad gäller internationell attraktionskraft, kvalitet och prestation.

Genom stipendiet Nästa skånska stjärna får inkubatorns operativa chef Lina Boreson en plats på Leading Impact – Executive management & leadership program vid EFL i Lund. Utbildningsprogrammet pågår under 15 månader med start nu i oktober.

- Tanken med stipendiet är att adressera viktiga utmaningar för Sydsverige. Lina Boreson är en mycket bra mottagare av stipendiet, hennes arbete på SmiLe har stor betydelse för innovationsklimatet i Lund och Skåne. Vi tror att stipendieplatsen på Leading Impact kommer att hjälpa henne i utvecklingen av verksamheten och i förlängningen bidra till regionens konkurrenskraft, säger Henrik Lundgren, vd på EFL i Lund och ordförande i juryn som utsett stipendiaten.

Den skånska life science-industrin har betydande utmaningar framför sig för att kunna ta nästa steg. Fler innovationer måste nå marknaden, mer internationellt kapital krävs och tempot behöver höjas i utvecklingsprocessen från idé till marknad.

- Mitt arbete tillsammans med vår VD och teamet på SmiLe, handlar om att möta just dessa utmaningar. Vi behöver internationalisera skånsk life science, i slutänden måste vi skapa fler livskraftiga företag som når den kommersiella marknaden, säger Lina Boreson som arbetat på SmiLe Incubator sedan 2016.

Tidigare jobbade hon på amerikanska Biogen och var då baserad i Köpenhamn. Lina har därmed sett Öresundsregionens life science-industri från både den danska och svenska sidan.

- Dansk life science domineras av stora företag, medan den skånska industrin mer är som en myrstack. Vi har en stark innovativ miljö och många små företag som dessutom ofta har en koppling till varandra. Just nätverken, kompetensen och viljan att samarbeta är en styrka för Skåne. Nu är det dags för oss att ta nästa steg och flytta fram positionerna på den europeiska arenan, säger Lina Boreson.

Vid sidan av arbetet på SmiLe sitter Lina också i styrelsen för medicinska fakulteten vid Lunds universitet. Hon är född i Norge och har bott i Skåne i 30 år. Flyttlasset gick i samband med studierna vid Lunds universitet.

- Jag drivs av att i samverkan med andra göra skillnad och bidra till en hållbar tillväxt. Med en tydlig värdegrund som kompass vill jag skapa förändring som bygger värde, säger Lina Boreson.

Anders Österberg, chef för stora företag och affärsspecialister på Sparbanken Skåne, har också suttit i juryn som utsett stipendiaten.

- Stipendiet är ett sätt för oss att ge en duktig och driven person i det skånska näringslivet bästa möjliga förutsättningar att utveckla sin organisation och därmed bidra till ett starkt näringsliv. Lina har en central roll för skånsk life science utifrån ett framtidsperspektiv, säger Anders Österberg.

Stipendiet Nästa skånska stjärna delades under 2014-2018 ut av EFL tillsammans med HD-Sydsvenskan för att sätta fokus på jämställdhets- och mångfaldsarbetet ute i sydsvenska företag och organisationer. Nu har EFL och Sparbanken Skåne återupptagit satsningen.

Juryns motivering för Nästa skånska stjärna 2021 lyder:

”Innovation, entreprenörskap och life science är viktigt för Skåne. Smile Incubator AB spelar en viktig roll i denna utveckling. Lina Boreson har en angelägen impact challenge och kommer med sin breda bakgrund från många olika roller kunna bidra till programmet.”