En elektronisk identitet har på bara några år blivit en förutsättning i samhället. Skatteverket, Försäkringskassan, apotek och nätdoktorer är alla exempel på aktörer som lanserat funktioner på webben som kan göra livet enklare. De allra flesta banker har idag både internetbank och egna appar där man kan lösa vardagliga ärenden. Men alla har inte lika lätt för att ta till sig ny teknik och enskilda individer riskerar att hamna i ett utanförskap.

Tekniken är en tröskel

Enligt rapporten ”Svenskarna och internet” som publicerades den 15 oktober är det en miljon svenskar som inte använder nätet på daglig basis. De flesta är äldre och en femtedel av de som inte använder internet dagligen upplever att tekniken är en tröskel och att det är för krångligt. Inför rapporten har befolkningen frågats specifikt om utvalda digitala samhällstjänster och majoriteten anser att digitala tjänster underlättar, vilket Mobilt BankID bidragit stort till. Men det finns också en grupp som anser att e-tjänster försvårar, i synnerhet de äldre. 

– Teknik ska skapa möjligheter, inte hinder. Vi ser att den digitala utvecklingen medför stora krav för individer som inte alltid har den tekniska kunskapen. Här kan vi göra en viktig insats för att minska klyftorna, säger Anders Hansson, privatekonom på Sparbanken Skåne.

Banken erbjuder sedan 2016 lättillgängliga kurser för kunder och allmänhet i digitala tjänster som internetbank och Mobilt BankID samt det så viktiga ämnet digital säkerhet. Det sker i samarbete med UtbildningsForum, en fristående verksamhet som finansieras av bankens tre ägarstiftelser.

– Kurserna utgår från en bred syn på det digitala livet. Vår förhoppning är att bidra till ökad kunskap, trygghet och självständighet för individer, att i möjligaste mån vara med och bryta digitalt utanförskap, säger Anders Hansson.

Lära sig digitala tjänster

På många sätt är Mobilt BankID den nyckel som låser upp andra digitala servicefunktioner i samhället idag. På kurserna avhandlas inte bara hur man drar nytta av digitala tjänster, utan även hur man använder dem på ett säkert sätt. Exempelvis är BankID att betrakta som en värdehandling. Ett av budskapen på kurserna är att aldrig använda BankID på uppmaning av någon som kontaktar dig.

Sparbanken Skåne arbetar vidare i en tradition av fortbildning inom privatekonomi. Förr, när sparbanksidén var ung, kunde det handla om planering och nödvändig hushållning för att klara vardagen, medan en av huvuduppgifterna idag är att hjälpa människor att själva utveckla sin ekonomi.

– För att möta marknaden och attrahera fler användare har tekniken blivit mer användarvänlig och prisbilden förmånligare på exempelvis mobiltelefoner. Samtidigt har kraven och förväntansbilden från samhället blivit större. I Sverige har vi alltid legat i framkant när det gäller att ta till oss ny teknik, men det behövs en rimlig tid för anpassning och just denna tid är väldigt individuell. Mycket handlar om tillit till det nya. Det är här vi kan göra skillnad, säger Åsa Hallén Andersson, vd på UtbildningsForum.

Läs årets rapport Svenskarna och internet

Till UtbildningsForum