Coronakrisen slog till hårt och snabbt under våren, och pressar fortfarande vårt samhälle. Förutom de hälsomässiga och sociala aspekterna, har ett antal människor fått sin privatekonomi påverkad, ibland genom en förändrad jobbsituation. Men det är också tydligt att många arbetat aktivt med sin ekonomi under månaderna som gått.

I februari och mars när börserna föll på bred front, valde många att styra om sitt sparande till säkrare placeringar på räntekonton. På Sparbanken Skåne öppnades sju procent fler sparkonton under perioden februari-juli 2020, än motsvarande halvårsperiod ifjol. Kontakterna med banken för rådgivning över telefon och webb ökade också, med över 30 procent under de första krisveckorna.

– Det är tydligt att det varit en högre aktivitetsnivå i våra kunders privatekonomi än under ett normalår. Detta är delvis reaktioner på börsfallet i våras, men samtidigt tror jag att många tagit chansen till en nystart. Det har funnits tid att sätta sig ner och se över sina ekonomiska val, i en del fall har man helt enkelt varit tvungen att göra det, säger privatekonom Anders Hansson.

Även prövande tider kan innebära möjligheter, menar han.

– Att planera för framtiden är nyckeln till en robust ekonomi, oavsett vilken situation man befinner sig i. Coronakrisen har visat vilken enorm påverkan en ganska oväntad händelse kan ha på vår vardag. Vikten av att ha en ekonomisk buffert har ställts på sin spets.

Börserna återhämtade sig under andra kvartalet. Utflödet från fond- och aktieplaceringar vände. På Sparbanken Skåne öppnades 25 procent fler investeringssparkonton (fondsparande via ISK) under februari-juli, än motsvarande tid ifjol. Samtidigt har nettoinsättningen på räntebaserade bankkonton fortsatt att ligga på en hög nivå. Enligt den senaste statistiken från SCB är svenska folkets finansiella sparande det högsta sedan mätningarna började på 90-talet.

– Hushållen har hållit igen på konsumtionen. Kanske blev den planerade semesterresan i somras inte av som tänkt, och det finns pengar över. Även om aktiemarknaderna återhämtat sig starkt så står vi inför en höst med många osäkerhetsfaktorer. I detta läge är det positivt att så många arbetat aktivt med sina ekonomiska val och sina placeringar, säger Anders Hansson.

Anders Hanssons tre tips för hösten

  • Se med jämna mellanrum över dina val i privatekonomin. Om du inte gjort det under året, så gör det nu i höst. Kan vardagsekonomin bli smidigare? Har jag en bra nivå på mina försäkringar? Och sparar jag på rätt sätt? Om du har pengar över efter sommaren, kan det bli en rivstart för ett nytt buffertsparande.
  • Om sparande och risknivå: Återknyt till målet med ditt sparande. Vad var tanken från början? Ligger målet långt fram i tiden kanske du kan acceptera lite mer risk i placeringen, för möjlighet till bättre avkastning. När man sparar i aktier eller fonder innebär ett regelbundet sparande att riskerna sprids i tider då marknaden är turbulent.
  • Inte alla har ekonomi till att sätta in pengar i ett aktivt sparande. Då kan man försöka spara i sina kostnader, för att frigöra medel. Tänk på att även ett litet månatligt sparande växer till betydande belopp över tid. Gör en budget för att skapa överblick över inkomster och utgifter.