Budget 2022 prm (pdf)

Hushållen prioriteras i regeringens budget. 40 procent av satsningarna, motsvarande 30 miljarder kronor, går till hushållen i form av skattereduktion för förvärvsinkomster, familjevecka, olika utbildningsinsatser och skattereduktion för sjuk- och aktivitetsersättning.

- Regeringen fortsätter att stimulera ekonomin. Denna gång väljer man att prioritera hushållen och framför allt de som lever på sjukpenning eller sjuk- och aktivitetsersättning, säger Arturo Arques, Swedbank och sparbankernas privatekonom.

Upp till 1 700 kronor mer i plånboken för de med sjukersättning

Inom sjuk- och aktivitetsersättningen, det som tidigare kallades förtidspension, höjs garantinivån med 1 000 kronor per månad. För den som är över 30 år blir garantiersättningen 11 036 kronor per månad före skatt nästa år. Den förstärkta skattereduktionen som innebär att sjuk- och aktivitetsersättningen från 1 januari beskattas som arbetsinkomst medför också lägre inkomstskatt. Dessutom höjs bostadstillägget för de med en boendekostnad över 7 000 kronor per månad.

- För en individ med sjuk- och aktivitetsersättning på garantinivå innebär budgeten knappt 1 700 kronor mer i plånboken varje månad. Det är välkomna pengar till de som har små ekonomiska marginaler, säger Arturo Arques.

Inkomsttaket i sjukförsäkringen höjs. Den högsta ersättningen är idag knappt 80 procent av inkomst upp till motsvarande 32 200 kronor per månad. Från 1 januari höjs inkomsttaket till motsvarande 40 250 kronor per månad. Det innebär att den högsta ersättningen går från 821 till 1 027 kronor per dag. Det motsvarar en höjning med 1 150 kronor vid en veckas sjukfrånvaro, inklusive karensavdrag.

Förstärkt skattereduktion för både löntagare och pensionärer

Den skattereduktion för förvärvsarbete som infördes 2021 förstärks nästa år. Skattereduktionen gäller för lön, socialförsäkringsförmåner, a-kassa och pension. För de flesta handlar det om en skattesänkning på runt 100 kronor per månad.

Utöver skattesänkningen får många pensionärer också ett tillskott i form av höjt bostadstillägg nästa år. Boendekostnadstaket höjs från 7 000 till 7 500 kronor per månad och konsumtionsstödet med 200 kronor per månad för ogifta. Som mest innebär förslagen 450 kronor mer i bostadstillägg per månad.

- För en ensamstående pensionär med pension runt 15 000 kronor per månad innebär sänkt skatt och höjt bostadstillägg knappt 350 kronor mer i plånboken varje månad. Även garantipensionären får några hundralappar mer att röra sig med, säger Arturo Arques.

Viss satsning på barnfamiljer

Från april införs familjeveckan, en möjlighet för barnfamiljer att vara hemma med barn 4-16 år tre dagar per år och förälder (sex dagar om ensamstående). För ensamstående höjs underhållsstödet från den 1 juli.

- Underhållsstödet höjs med 150 kronor per månad och barn upp till tio år. Men vid årsskiftet upphör det tillfälligt höjda bostadsbidraget för barnfamiljer, vilket gör att nettoeffekten riskerar att bli plus minus noll för en ensamstående med underhållsstöd, säger Arturo Arques.

Övrigt

  • Skattereduktion för avgift till a-kassa införs, 25 procent av avgiften under ett år (motsvarar ca 400 kronor per år). Från 1 juli 2022.
  • Antalet karensdagar i a-kassan sänks från sex till två, temporärt under 2022.
  • Trygghetspension införs för de med mindre än fem år kvar till pension som inte klarar av att arbeta.
  • Högre fordonsskatt för många bilar då utsläppsgränsen för den förhöjda fordonsskatten sänks.
  • Sänkt moms på vissa reparationer (t ex cyklar och kläder), från 12 till 6 procent.
  • Skattefri uthyrning av personliga tillgångar upp till 20 000 kronor per år.