Press release inklusive tabeller (pdf).

Högre löner och pensioner, samt sänkt skatt på arbete och pension, gör att många hushåll får en högre disponibel inkomst 2020 jämfört med januari 2019. Se tabeller i bilaga för inkomster och utgifter för respektive typhushåll.

- Ett enpersonshushåll får 550 kronor mer i disponibel inkomst i år jämfört med januari 2019.Tvåbarnsfamiljen med genomsnittliga löner får en dryg tusenlapp mer medan tonårsfamiljen, med lite högre inkomster, får knappt 1 900 kronor mer efter skatt, säger Arturo Arques, privatekonom för Swedbank och sparbankerna.

Ett pensionärspar med genomsnittlig pension får drygt 850 kronor mer i plånboken i januari 2020 jämfört med för ett år sedan, för pensionärsparet med lite lägre pension blir det i stället 500 kronor. Garantipensionären får knappt 300 kronor högre disponibel inkomst, till följd av att garantipensionen höjdes vid årsskiftet. Även bostadstillägget för pensionärer höjdes, men det kommer bara de med hög boendekostnad kunna ta del av. |2|

Högre levnadskostnader minskar hushållens köpkraft.

Hushållens disponibla inkomster ökar, men det gör också deras utgifter. Efter nödvändiga levnadskostnader |3| har typhushållen olika mycket kvar att röra sig med. Inflationen det senaste året |4| gör dessutom att köpkraften till och med minskar för de flesta hushåll.

- Enpersonshushåll, barnfamiljer och pensionärer med högre inkomst än genomsnittet får, även efter inflation, mer kvar i plånboken efter nödvändiga utgifter är betalda. Men barnfamiljer med medelinkomster och pensionärer med lägre inkomst har däremot sämre eller oförändrad köpkraft nu jämfört med för ett år sedan, säger Arturo Arques.

Tvåbarnsfamiljen får drygt 150 kronor i försämrad köpkraft i år jämfört med i januari 2019. Enpersonshushållet får 200 kronor mer kvar att leva på, tonårsfamiljen med högre inkomst får däremot knappt 1 100 kronor mer kvar varje månad i fasta priser jämfört med för ett år sedan.

Bara pensionärshushållet med genomsnittliga pensioner får mer kvar efter nödvändiga levnadskostnader om man jämför i fasta priser med januari 2019, drygt 200 kronor mer per månad. Pensionärer med lägre pension och garantipensionären får däremot mindre kvar att leva på i år, 70 respektive 20 kronor i försämrad köpkraft per månad.

Den som studerar eller är arbetslös får knappt 100 respektive 200 kronor mindre kvar varje månad i reala termer jämfört med i januari 2019.

Ökade realinkomster över tid för höginkomsttagare

Med hänsyn tagen till inflationen ökar inkomsten för lönehushållen med drygt 1 procent mellan 2019 och 2020. De senaste tio åren har realinkomsten för löntagare ökat med 17 procent och för pensionärer med 4 procent. Inkomstskatterna har sänkts i omgångar och pensionärerna är de som har gynnats mest. Realinkomsten efter skatt har för pensionärer ökat med 9 procent sedan 2010. För lönehushållen är ökningen 16 procent.

Lägger man därtill bostadstillägg för pensionärer med lägst inkomst så har realinkomsten ökat med 14 procent för dem de senaste tio åren.

- Realinkomsterna har ökat mycket de senaste tio åren, men ser man till vad det blir kvar i plånboken efter nödvändiga levnadskostnader är betalda blir bilden lite annan. De med högre inkomster är de som har fått mest kvar i plånboken, runt 7 000 kronor per månad, medan garantipensionären faktiskt har mindre kvar i plånboken nu än 2010, säger Arturo Arques.

1. Analysen bygger på beräkningar för Swedbanks typhushåll, såsom enpersonshushåll, barnfamiljer, pensionärspar och garantipensionär.

2. Taket i bostadstillägget för pensionärer höjdes vid årsskiftet från 5 600 till 7 000 kronor. Till följd av det ökar det maximala bidraget med knappt 1 000 kronor till 6 540 kronor per månad. För de med en hyra under 5 600 kronor påverkas dock inte bostadstillägget.

3. I nödvändiga levnadskostnader ingår bland annat kostnader för boende, mat, kläder och fritid.

4. Inflationen var 1,3 procent mellan januari 2019 och januari 2020.

Källa: Statistiska Centralbyrån.

Kontakt:
Arturo Arques, privatekonom, tfn 072-242 99 62 
Madelén Falkenhäll, senioranalytiker, tfn 076-790 16 38