Ofta nämns 60 minuters pulshöjande aktivitet om dagen som riktmärke för hur mycket barn och unga bör röra på sig för att må bra och fortsätta utvecklas. Stillasittandet har dock blivit ett problem och allt för få rör sig tillräckligt mycket. Undersökningar visar att coronapandemin ytterligare försämrat aktivitetsgraden.

- Studier visar att även hos yngre barn har mängden fysisk aktivitet minskat under de senaste årtiondena. Detta riskerar påverka livskvaliteten, inte bara för barnen utan även i vuxen ålder. Därmed blir detta ett samhällsproblem. Både goda och dåliga vanor skapas tidigt i livet, säger Linda Jenvén på Hässleholmsbaserade Hållbar Generation.

Nu drar Hållbar Generation tillsammans med Sparbanken Skåne igång en satsning för förskolor i fyra kommuner i nordöstra Skåne. Syftet är att skapa möjlighet för ökad fysisk aktivitet i vardagen för barnen. Redan under vecka 32 går inbjudan ut till förskolor om att anmäla sitt intresse.

- Att inspirera barn och hjälpa dem att växa är en grundsten i samhällsutvecklingen. Med detta nya samarbete vill vi bidra till rörelseglädje och att skapa goda vanor hos de allra yngsta. Vi tror att initiativet kommer att kunna göra skillnad och det ligger helt i linje med sparbanksidén, säger Gunilla Bengtsson, bankchef på Sparbanken Skåne.

Själva projektet består av tre delar

  • Utbildning för förskolepedagoger på plats på förskolan, i syfte att bidra till ökad kunskap om social hållbarhet ur ett barnperspektiv. Fokus på den fysiska aktivitetens effekter för god hälsa och ökat välbefinnande.
  • Ryggsäck till förskolan med utvalt aktivitetsmaterial för att underlätta fysisk aktivitet som en del av den vardagliga verksamheten.
  • Rörelseinspirerande besök på förskolan av artisten Pidde P, som ger en konsert och bjuder in barnen till dans och rörelse på ett lustfyllt sätt.

Deltagande är helt kostnadsfritt för förskolorna. Det hela blir möjligt genom ett samarbete mellan Sparbanken Skåne, bankens ägare Sparbanksstiftelsen 1826 och Hållbar Generation. Projektet pågår från september 2021 till hösten 2022.

- Det känns inspirerande att ta sig an denna utmaning tillsammans med sparbanken. Att få in fysisk aktivitet som en del av livet redan i tidig ålder är en viktig del i vårt välmående som människor, det är jag helt övertygad om, säger Linda Jenvén.

Sparbanken Skåne använder stora delar av sitt överskott till att investera i initiativ som gör nytta i det lokala samhället, vilket sker i samarbete med bankens ägarstiftelser.

Fakta om barns rörelse och aktivitet

Undersökningar visar att endast ett fåtal barn rör sig tillräckligt mycket. Enligt den årliga PEP-rapporten som släpptes i våras når endast 23 procent av barn och unga i Sverige den rekommenderade mängden fysisk aktivitet. Vidare uppger 2 av 10 att de rört sig mindre under pandemin, medan endast 1 av 10 uppger att de rört sig mer. Generellt når flickor rekommendationen om daglig rörelse och aktivitet i lägre utsträckning än pojkar.