Strokedagen arrangeras den 26 oktober 2018 i Lund och allmänheten bjuds in till en föreläsningsdag som fokuserar på sjukdomen ur olika perspektiv. En av programpunkterna för dagen är Teresa Ullbergs forskning om stroke och Sparbanken Skånes Forskningspris.

- Vi har en väldigt bra akutvård för stroke som har utvecklats mycket men där har den långsiktiga strokevården inte hängt med. Genom avhandlingen hittade jag att det finns brister i det långsiktiga omhändertagandet av strokepatienter, säger Teresa Ullberg.

Varje år drabbas ungefär 28 000 personer i Sverige av stroke. Teresa Ullberg beskriver sjukdomen stroke som den största sjudomsgruppen hon möter i sitt arbete som neurolog. 2016 försvarade hon sin avhandling om strokevården ur ett långtidsperspektiv. Avhandlingen baserades på 35 000 patienter med stroke som registrerats i det nationella kvalitetsregistret Riks-Stroke.

- Avhandlingen visar att uppföljningen av patienterna haltar. Till exempel såg vi att en av fyra patienter inte hade blivit uppföljda av en läkare inom tre månader efter stroke, vilket är det vi som jobbar med stroke rekommenderar. Det var mest de äldre och de sjukaste patienterna som drabbades. Vi kunde också se att en av fem patienter inte hade fått sina rehabiliteringsbehov tillgodosedda ett år efter sin stroke, berättar hon.

För att kartlägga orsakerna till varför det ser ut så här jobbar nu Teresa Ullberg med ett strokeuppföljningsprojekt. Den 26 oktober tilldelas hon Sparbanken Skånes Forskningspris på Strokedagen i Lund.

- Som Sparbank vill vi göra skillnad och skapa bättre förutsättningar i samhället. Det känns därför angeläget att stödja forskning kring en av vår tids stora folksjukdomar. Sjukdomen har stora konsekvenser inte bara för den drabbade utan även anhöriga och samhället i stort. Vi vill uppmärksamma och stödja alla delar av strokeforskningen, säger Anders Österberg, vVD i Sparbanken Skåne.

Vad betyder priset för dig?

- Det är ju fantastiskt att Sparbanken Skåne tycker att stroke är ett område där man ska ha ett särskilt fokus. Det betyder väldigt mycket för mig som forskare, för oss som jobbar med stroke och det har betydelse för en stor grupp patienter att vi försöker utveckla och förbättra vården vid stroke. Ett sådant här anslag gör att vi kan studera vidare, titta på nya frågor och besvara dem, menar Teresa Ullberg.

Sparbanken Skånes ägare Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta donerade 2016 cirka 16 miljoner kronor till strokeforskning vid Lunds universitet över en sexårsperiod varav en del, 100 000 kronor, varje år delas ut till en forskare som visat prov på särskilt framstående strokeforskning. En annan del av donationen delas ut i form av forskningsanslag som ska gå till den främsta strokeforskningen vid universitetet.

Forskningspriset delas ut på Strokedagen i Lund som arrangeras den 26 oktober 2018 i samarbete mellan Lunds universitet och Region Skåne med stöd av Sparbanken Skånes ägarstiftelse Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta. Under dagen kommer flera forskare och belysa ämnet stroke ur olika perspektiv och Teresa Ullberg kommer att tala om Uppföljning och återhämtning av stroke. Platsen är Aulan, Blocket, Skånes universitetssjukhus i Lund. Arrangemanget börjar kl 13.