KT-talet beskriver relationen mellan köpeskilling och taxeringsvärde och är ett mått för att följa prisutvecklingen för småhus. Under perioden april 2020-mars 2021 ökade KT-talet i Skåne med 12 procent, från föregående tolvmånadersperiod, till i snitt 2,01. För första gången är därmed mätetalet över 2,0 i Skåne. Det framgår av vårens utgåva av rapporten Skånsk konjunktur från Sparbanken Skåne.

Under samma period har det genomsnittliga kvadratmeterpriset på bostadsrätter ökat med 8 procent i Skåne. Givetvis är skillnaderna stora på både villa- och bostadsrättssidan när det gäller var i länet bostaden ligger, men något det inte går att ta fel på är senaste årens snabba prisuppgång. Allra mest har villapriserna stigit i Höör (+22 procent) medan det är i Båstad som bostadsrätterna ökat mest (+36 procent).

Förklaringen till prisutvecklingen hittas främst i en expansiv penning- och finanspolitik i kombination med låg bostadsproduktion och stark befolkningstillväxt. Under pandemin har bostaden också utgjort ett stort fokus hos hushållen, vilket ytterligare drivit på marknaden.

- Bostadspriserna har ökat snabbt och det finns anledning för både bostadsköpare och bostadsägare att tänka efter. Det handlar om bostadens värde på både kort och lång sikt och om utrymmet i privatekonomin för framtida räntehöjningar, säger Anders Hansson, privatekonom på Sparbanken Skåne.

I takt med att vaccineringarna mot covid-19 fortsätter börjar vissa avlagda konsumtionsmönster att återkomma. De pengar som hushållen under pandemin varit beredda att lägga extra på sitt boende kommer att kunna läggas på andra alternativ som exempelvis resor, menar Anders Hansson som tror på en dämpning av prisutvecklingen framöver.

Inflationen i Sverige är idag låg och har så varit under lång tid. När inte inflationen bidrar till att gröpa ur det reala värdet på bostadslånen innebär det att bostadsköpare får leva länge med den prislapp man betalat. Detta leder i sin tur till att privatekonomin kan vara känslig för räntehöjningar långt fram i tiden.

Allt detta gör att Anders Hansson rekommenderar de som köper bostad på dagens prisnivåer att räkna in såväl amortering som ett privat sparande i kalkylen. I dagarna är det fem år sedan det första amorteringskravet infördes och även för bostadsägare som nått en belåningsgrad under nivån för tvingande amortering, kan det vara klokt att fortsätta minska sin skuldsättning.

- Ränteprognosen ser i dagsläget stabil ut för de närmaste åren, men tänk på att det måste finnas utrymme i budgeten också nästa gång det är dags att binda om lånen. Utan inflation är amortering det enda sättet att minska den reala skuldsättningen för bostaden. Därför är det klokt att både spara och amortera just nu för att minska sin privatekonomiska risk, säger Anders Hansson.

Den snabba prisutvecklingen på bostäder innebär också problem för förstagångsköpare och unga som försöker ta sig in på bostadsmarknaden. Redan höga inträdesbarriärer har blivit ännu högre.

Skåne var ifjol den storstadsregion som netto attraherade flest nya invånare från resten av landet. Totalt sett inklusive födelseöverskott och invandring ökade befolkningen i Skåne med 11 500 personer under 2020. Samtidigt minskade nybyggnationen av bostäder, enligt rapporten Skånsk konjunktur.

- Det är positivt för Skåne att regionen attraherar fler invånare. Men politiska reformer behövs för att förbättra möjligheterna för nya hushåll att skaffa sig en bostad. Skåne behöver en stor arbetsför befolkning i framtiden, men självklart måste den också ha någonstans att bo.

Anders Hanssons tre tips

  • Budget – se till att plus och minus går ihop. Få överblick över inkomster och utgifter. Planering är nyckeln till att utveckla ekonomin, oavsett vilken situation man befinner sig i. Det gör det lättare att hitta områden att förbättra för att kunna skapa marginal.
  • Spara – i första hand till en ekonomisk buffert. Tänk på att även ett litet månatligt sparande växer till betydande belopp över tid. Om du inte aktivt kan sätta av pengar, börja med att försöka spara i kostnaderna.
  • Amortera – få ner skulden för att öka din frihet. Även om bostadspriserna fortsätter uppåt och minskar belåningen för själva boendet, så är det klokt att minska skuldsättningen för din egen del.

    Läs mer om Skånsk konjunktur