Sommar och semester innebär för de flesta av oss avkoppling och äventyr. För barn och unga är det en välförtjänt paus från skolan, men också en möjlighet till ny kunskap. Med många mindre inköp som glass, godis och prylar kan lovet vara en utmärkt tid för att lära sig om ekonomi.

- Pröva att ge barnen en egen semesterkassa över sommaren. Den ska räcka till glass, tidningar, prylar och enkla nöjen. På bara några veckor kan man lära sig väldigt mycket om planering, prioritering och vad pengarna faktiskt räcker till, säger privatekonom Anders Hansson.

Vecko- och månadspeng är ett utmärkt sätt att skapa känsla för ekonomi, medan en semesterkassa kan ge ytterligare en dimension och kanske vara det som ökar medvetenheten hos barn som ännu inte börjat intressera sig för egen hushållning.
Storleken på en semesterkassa kan varieras med åldern. Enligt en undersökning gjord av Sifo (Swedbank och sparbankerna, 2018) får en 7-åring 25 kr i veckopeng i medianvärde. För samma barn skulle en extra kassa kunna vara ytterligare ett par hundra kronor under sommarmånaderna. 13-åringar har enligt undersökningen 300 kr i månadspeng och skulle kunna få 600 i semesterkassa.

- Det viktiga är inte beloppet, utan att barnet själv får välja vad besparingarna ska gå till. Det är ett effektivt sätt att lära sig värdet av pengar, även om det kan bli tufft när pengarna är slut och det inte kan bli fler extraglassar, säger Anders Hansson.

Han menar att det är klokt att pröva egen ekonomi under en begränsad tid. Inte minst gäller det för barn som inte börjat tänka så mycket på veckopeng ännu. Det viktiga från vårdnadshavarna är att uppmuntra till medvetna val, och för barnen att förstå konsekvenserna av att ha spenderat sina pengar.

Just sommarmånaderna är extra intressanta för egen hushållning, menar Anders Hansson, då det ganska enkelt kan gå att tjäna nya pengar genom småjobb. Även yngre barn kan tjäna en slant genom maskrosplockning, gräsklippning och andra sysslor hemma eller hos grannen.

- Jag tror att grunden för en sund privatekonomi i vuxen ålder ligger i att familjen tidigt pratar om inkomster och utgifter på ett konstruktivt sätt. Helst undvika tjat och istället prata om planering, möjligheter att påverka och vikten av att spara till det man verkligen vill ha.

En idé är också att till sommaren skaffa bankkort, Swish och mobilapp till barnen. Idag är många kiosker och friluftsbad kontantfria. Inköp över nätet och exempelvis uppgraderingar i datorspel sker också digitalt. Egentligen finns ingen undre åldersgräns för de digitala tjänsterna, utan det är vårdnadshavarna som styr.

- Det kan vara svårare att lära sig värdet av pengar när de är digitala, och inte kontanta. Men man kan också se det som att det är viktigt att så tidigt som möjligt börja lära sig om digital ekonomi. Det är så det fungerar idag och vi ska heller inte glömma att barn i många fall är väl så mogna digitalt som sina föräldrar.

Anders Hanssons tre tips för ungas ekonomi

  • Börja i tid med att lära barnen hantera egna pengar. Det kan handla om vecko- eller månadspeng eller en egen semesterkassa över sommaren. Vid 7-10 års ålder brukar det vara lagom.
  • Kom överens med ditt barn om vad den egna kassan ska räcka till. Gör också klart ifall det finns någon motprestation, och ifall det går att tjäna mer pengar för att dryga ut kassan. Anpassa regler och ansvar efter mognad.
  • Prata mycket om ekonomi hemma, men gör det i en konstruktiv och lustfylld ton. Fokus bör ligga på värdet av pengar samt möjligheter och konsekvenser av att spara och att spendera.