Ekonomiskt sammandrag kvartal 1 2016

 • Resultat exklusive goodwillavskrivningar för januari-mars 2016 uppgår till 107.321 tkr
 • Rörelseresultat uppgår till 359 tkr
 • Affärsvolymen uppgår till 174 miljarder kronor per den 31/3 2016
 • Total kapitalrelation uppgår till 18,5 %
 • Kärnprimärkapitalrelationen uppgår till 16,6 %
 • Bruttosoliditeten uppgår till 7,4 %
 • Likviditetstäckningsgraden uppgår till 345 %

Viktiga händelser kvartal 1 2016

 • Sparbanken Skåne fortsätter med goodwillavskrivningar på drygt 100 miljoner kronor per kvartal. Underliggande intjäning i bankrörelsen stabil trots turbulent omvärld.
 • Banken har tagit in ytterligare 1,5 miljarder kronor inom ramen för pågående MTN-program.
 • Ny prisstrategi byggd för att prioritera kunder som väljer oss som huvudbank genom något av våra paketerade erbjudanden.
 • Digitaliseringen fortgår. Mobila betaltjänsten Swish nu uppe i över fyra miljoner användare i Sverige.
 • Vi förstärker vårt Kundcenter med kompetens inom företagsaffären och boendefinansiering. Banken har möjlighet att ge mer kvalificerad hjälp på mycket flexibla tider.
 • Ägarstiftelserna erhåller utdelning från banken och ser till att detta kommer det lokala samhället tillgodo. Under kvartalet har stiftelserna engagerat sig i flera nya projekt.

Delårsrapport januari-mars 2016 (pdf)

För mer information

Bo Bengtsson, VD, 044-13 83 15
Åsa Grundström, CFO, 044-13 82 44