I motiveringen skriver Standard & Poor’s bland annat att man förväntar sig att Sparbanken Skåne behåller sin ledande position på den lokala marknaden. Vidare menar institutet att banken kommer förmå vara fortsatt välkapitaliserad, medan balansräkningen utökas de kommande två åren.

Idag emitterar Sparbanken Skåne bland annat säkerställda obligationer på den svenska kapitalmarknaden.

– Vi ser givetvis mycket positivt på uppgraderingen av vårt kreditbetyg, vilket bekräftar den finansiella stabilitet vi byggt upp genom ett långsiktigt och målinriktat arbete. Detta förbättrar ytterligare förutsättningarna för banken på kapitalmarknaden och i förlängningen är det något som gagnar våra kunder, säger Sparbanken Skånes VD Bo Bengtsson.

För mer information

Bo Bengtsson, VD, 044-13 83 15
Åsa Grundström, CFO, 044-13 82 44

Denna information är sådan information som Sparbanken Skåne är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 november 2017 klockan 15.30 CET.