Aldrig någonsin tidigare har en svensk regering presenterat en så expansiv höstbudget som i år. Syftet är att återstarta svensk ekonomi som drabbats hårt av Coronapandemin. Genom bland annat skattesänkningar för låg- och medelinkomsttagare, pensionstillägg och höjt underhållsstöd vill regeringen fylla på hushållens plånböcker och öka den privata konsumtionen.

Läs mer (pdf).