Under höstterminen 2019 och vårterminen 2020 kommer 1 500 tredjeklassare från Eslöv, Kävlinge, Staffanstorp och Lund att besöka Botaniska trädgården vid Lunds universitet. De deltar i ett nytt samarbetsprojekt mellan Botan, banken och stiftelsen. På plats i trädgården får eleverna temalektioner om miljö och hållbar utveckling.

- Vi ser att kontakten mellan barn och natur försvagas. Undersökningar visar att vi tillbringar allt mindre tid i skog och natur. Detta är något vi vill vara med och påverka. Med satsningen hoppas vi kunna öka barnens intresse för naturen, säger Rasmus Roos, bankchef på Sparbanken Skåne.

En undersökning från Naturvårdsverket 2018 indikerar att nära hälften av barn under 10 år sällan eller aldrig kommer ut i naturen på vardagar. En tidigare forskarrapport från Sveriges lantbruksuniversitet, som kartlagt hur mycket tid vi tillbringar i naturen, visar att barnens skogsbesök halverats på två decennier.

- Idag saknar vi detaljerad kunskap om barns vistelse i naturen, men mycket pekar på att den fortsatt minska. Det vi vet, är att skog och grönska påverkar oss människor positivt. Det är bra för hälsan och bra för vår inlärning. Vi ser också att barn oftare kommer ut i naturen på helgerna, liksom vuxna, men att många inte har den möjligheten till vardags, säger Eva Stighäll, friluftslivssamordnare på Naturvårdsverket.

I det nya samarbetsprojektet i Lund har de första skolklasserna redan besökt Botaniska trädgården. Eleverna har upplevt växthuset med sitt exotiska klimat och även botaniserat bland ätbara växter ute i trädgården.

- Vi jobbar utifrån tre spår för att sprida kunskap om naturen. Förhoppningen är också att kunna inspirera lärare kring utomhusundervisningens fördelar. Botan är en fantastisk plats för upplevelsebaserad inlärning med möjlighet att använda smak, doft, känsel och syn för att skapa direkt kontakt och förståelse för naturen, säger Magnus Nyquist, pedagog på Botaniska trädgården.

Deltagandet för klasserna är kostnadsfritt. De tre spåren är:

  • Mat och klimat. Om ekologisk odling och hållbar utveckling. Vilken mat är bra för både dig själv och miljön?
  • Rädda vår natur. Om biologisk mångfald. Tillsammans kan vi hjälpa hotade växter och djur att överleva.
  • Året runt i naturen. Om årstidernas växlingar. Varje årstid bär sin egen berättelse om hur naturens invånare anpassar sig efter vädrets makter.

Samarbetet parterna emellan blir möjligt genom att Sparbanken Skånes ägarstiftelser kan använda vinst från bankrörelsen till samhällsutvecklande insatser.