Coronapandemin (Covid-19) slår hårt mot samhället och då inte bara medicinskt utan också ekonomiskt. Företag ser sin efterfrågan vika och ett stort antal människor har redan varslats om uppsägning, vilket i nästa steg påverkar de privatekonomiska förutsättningarna.


Många har hört av sig med frågor till banken. Här delar vi med oss av dessa – och ger svaren.

Hur ska jag tänka kring mina placeringar när börsen rasar?

- Det är viktigt att du återknyter till målet med ditt sparande. Vad var tanken från början? Ligger ditt sparmål långt fram i tiden ska du inte agera i panik. Behöver du däremot ta ut pengarna inom en snar framtid kan det vara bra att se över placeringen och riskprofilen. Här kan din bank hjälpa till med rådgivning för din specifika situation. Det allmänna rådet är att inte göra något överilat utan ta det lugnt och tänk efter. Så småningom kommer vi att återgå till en mer normal värld igen. 

Det ser ut som att börsen börjat återhämta sig, är botten nådd och är det dags att gå in med nya pengar i aktier och fonder?

- Börsen har senaste veckorna rört sig både upp och ner. Just senaste dagarna har tendensen varit lätt stigande, men det är alldeles för tidigt att säga att krisen är över. Riksbanker och regeringar världen över har lanserat stödpaket, men ingen vet hur den fulla påverkan på konjunkturen verkligen blir, då delar av samhället i princip står stilla just nu. Sannolikt fortsätter turbulensen på börsen närmaste tiden, samtidigt som detta kan vara ett tillfälle att starta eller öka ett sparande. Att ha absolut tajmning och gå in med ett stort belopp på en gång är vanskligt. Bättre är att månadsspara eller köpa mindre poster vid olika tillfällen. Historiskt sett har den som sparar långsiktigt och regelbundet lyckats bäst med sina placeringar på börsen. Allt handlar om vilken risk du är villig att ta och vilken tidshorisont du har.

Vågar jag köpa hus i detta läge?

- Vi har inte sett någon dramatisk förändring på bostadsmarknaden i Skåne, även om osäkerheten ökat. Ett något ökat utbud av objekt skulle längre fram kunna leda till att priserna pressas, speciellt i kombination med att köparna blir mer försiktiga. Allt beror på hur länge pandemin varar. En hus- eller lägenhetsaffär är stor och viktig och man ska alltid vara noggrann. Utgå från din egen situation och budget. Räkna på vad som händer om hushållets inkomst förändras. Tumregeln att sälja innan man köper är bra att falla tillbaka på just nu. Detta för att undvika att dra på sig en stor kostnad för nytt boende och därefter se marknaden gå ner innan man sålt det gamla. Som säljare är det bra att förbereda sig för något längre säljprocesser.

Min ekonomi kan komma att påverkas av coronapandemin, kan jag få amorteringsfritt?

- För den som exempelvis blivit av med jobbet och får minskad inkomst i spåren av pandemin, finns möjlighet att ansöka om amorteringslättnad för privatlån i Sparbanken Skåne. Det kan till exempel handla om en tids amorteringsbefrielse på bolånet. Ansökan görs direkt på webben. Bankens utgångspunkt är en tät kontakt med våra kunder, på både privat- och företagssidan, för att tillsammans hitta lösningar på problem som kan komma att uppstå. Amorteringsfrihet kan vara ett bra sätt att tillfälligt få ner utgifterna för bostaden, en post i hushållsbudgeten som annars är svår att påverka.

Jag behöver rådgivning från banken, men kan/vill på grund av smittorisken inte röra mig i samhället och komma in på bankkontoret. Hur löser vi det?

- Det finns goda möjligheter till rådgivning på distans. De allra flesta bankärenden kan idag lösas helt digitalt och även kvalificerad rådgivning kan skötas över telefon. Som kund i Sparbanken Skåne ringer du in till rådgivaren och identifierar dig med Mobilt BankID eller pinkod. Det är viktigt att aldrig använda BankID på uppmaning av någon som kontaktar dig, men när du själv tar initiativ och ringer banken för personlig service är det ett bra sätt att identifiera sig.

Vad tror ni om ränteutvecklingen framöver, ska jag binda lånet?

- Vi bedömer att räntan kommer att förbli låg framöver, vilket brukar vara fallet i en lågkonjunktur och ligger i linje med Riksbankens prognos. Så som ekonomin utvecklas ser vi heller inte något som skulle göra att räntorna på bundna krediter skulle stiga snabbt. Beslut om att binda måste utgå från din egen ekonomiska situation. Klarar privatekonomin en stigande ränta? En möjlighet kan vara att sprida lånen på olika bindningstider och därigenom minska risken.

Jag har beställt en resa och måste nu avboka, gäller den försäkring som finns på mitt bankkort?

- Bank-, betal- och kreditkort från Sparbanken Skåne (ej Mastercard ung) har en kompletterande försäkring när du betalar din resa med kortet. Därmed finns goda möjligheter att få pengar tillbaka för resan om du eller en närstående blivit akut sjuk. När det gäller avbokning på grund av UD:s rekommendationer eller oro för coronaviruset ser det annorlunda ut. Här gäller inte kortförsäkringen, kontakta istället resebolaget och undersök möjligheterna för av- eller ombokning.  

Läs mer om tips för dig i samband med coronaviruset