Under mars och de tre första veckorna i april har 13 000 personer skrivit in sig på Arbetsförmedlingen i Skåne, över 4 000 personer i Skåne har varslats och Tillväxtverket rapporterade den 22 april om att 22 400 personer i Skåne blivit korttidspermitterade med beviljat statligt stöd. Då flera företag både varslat och permitterat personal kan siffrorna inte summeras, men klart är att över 35 000 skåningar fått se sin arbetssituation förändras på bara sju veckor.

Trots de mörka siffrorna är Skåne inte den storstadsregion som drabbats hårdast ekonomiskt av coronakrisen. Jämförelsevis skrevs under vecka 10–16 13 000 skåningar in på Arbetsförmedlingen, 89 procent fler än under samma period 2019. I Stockholm och Västra Götalands län var motsvarande ökning 159 respektive 121 procent. Totalt sett var antalet nyinskrivna arbetslösa i Sverige 111 procent högre under vecka 10–16 2020 än under samma period ifjol.

Störst ökning av nyinskrivna arbetslösa i Skåne finns längs Öresundskusten och i regionens norra delar, medan Skånes östra och mellersta delar haft en lägre ökning. I exempelvis Malmö och Helsingborg har antalet nyinskrivna hos Arbetsförmedlingen varit 95 respektive 98 procent högre under vecka 10-16 jämfört med samma period 2019. I Ystad och Kristianstad, de största kommunerna i östra Skåne, har antalet nyinskrivna arbetslösa ökat med 77 respektive 69 procent. I Eslöv var siffran 59 procent. Samtidigt behöver detta inte betyda att de ekonomiska konsekvenserna av pandemin kommer att bli störst i Skånes västra eller norra delar. Näringslivets struktur ser olika ut på olika håll i Skåne och kan ge en viss förskjutningseffekt.

- Hotell- och restaurangbranschen har svarat för flest varsel och konkurser i Skåne, men vi kan i kartläggningen se att det är inom handel och tillverkning som flest permitteringar skett. Samtidigt finns rapporter om framgångar för gårdsbutiker och matföretag med lokal förankring nu när allt fler arbetar hemifrån. Innovativa företag försöker också snabbt ställa om sin verksamhet på olika sätt, säger Björn Ovander, bankchef på Sparbanken Skåne.

Coronapandemin har medfört att utbudet av bostäder ökat under mars och april, men ännu syns ingen större förändring av prisbilden i Skåne.

- Vi har en besvärlig konjunktur framför oss, även om krisen slår olika i olika delar av Skåne. Jag tror att vi i efterhand kommer att kunna konstatera att detta dramatiska skeende påskyndat strukturomvandlingar på flera håll i samhället. Det kan handla om vår konsumtion och digitalisering men också om hur vi reser för arbete och nöjen, områden som direkt påverkar ekonomin för både privatpersoner och företag, säger Björn Ovander.

Den nya utgåvan av Skånsk konjunktur släpps den 4 juni. I rapporten kommer kartläggningen av coronapandemins ekonomiska konsekvenser att uppdateras med ny statistik och fördjupad analys, tillsammans med ett specialtema om bostadsmarknaden i regionen.

Ta del av snabbanalysen om coronakrisens tidiga ekonomiska effekter i Skåne