- Årets Innovationspris har återigen påvisat vilken viktig roll kunskapen vid SLU Alnarp har för att säkra en ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet i de gröna näringarna säger Christina Lunner Kolstrup, dekan vid LTV fakulteten vid SLU Alnarp.

2022 års tävling har präglats av stora förändringar i vår omvärld där de gröna näringarna med ökade kostnader och begränsade leveranskedjor utmanats att fortsätta leverera till en växande folkmängd i världen. Inkomna tävlingsförslag har presenterat många intressanta lösningar som påvisar att den kunskap som genereras vid SLU Alnarp mycket väl kan vara del av det viktiga pussel som krävs för att lösa utmaningarna.

Katarina Andrén, vd på Sparbanksstiftelsen Finn, ser även betydelsen av innovationspriset och dess påverkan på den akademiska kulturen.

- Vi hoppas på fler goda bidrag från forskning och studier som bedrivs på SLU i Alnarp med potential att komma de gröna näringarna till del. Inriktningen på priset hoppas vi också ska bidra till en stärkt entreprenörsanda på universitetet, avslutar Katarina Andrén.

Jämfört med tidigare år så inkom det 25% mer ansökningar och till arrangörernas glädje så märks allt fler kvinnliga deltagare bland tävlingsbidragen. Närmare 40% av alla deltagande i årets tävling var kvinnor. Trots att huvudsökande fortfarande utgörs av en tydlig majoritet män (de stod för 80% av ansökningarna) så är statistiken överlag på väg mot en ökad jämlik fördelning mellan könen.

 • Vinnare av SLU Alnarp och Sparbanken Skånes Innovationspris 2022:

Projekt: Parakletos knock-out, a way forward for sustainable potato production
Sökande: Muhammed Awais Zahid, Erik Andreasson and Nagacharan Konakalla, Marit Lenman och Nam Kieu Phoung, forskare vid Institutionen för Växtskyddsbiologi, LTV Fakulteten, SLU Alnarp

Juryns motivering
Juryn har tilldelat forskargruppen årets innovationspris för den höga vetenskapliga och innovativa kvalitet som projektet innehar. Innovationen som med CRIPR/Cas9 teknik slår ut ett specifikt protein (Parakletos) i potatis ökar dess förmåga att motstå angrepp och möjliggör därmed en fundamental förbättring i odling av potatisodlingens ekonomiska och ekologiska hållbarhet. Positiva effekter av innovationen kommer potentiellt kunna vara reducerat nyttjande av bekämpningsmedel, ökade skördar och stabilare skördar bland världens potatisodlare. Potatis som är världens tredje mest odlade gröda ges härigenom ytterligare ett värdefullt bidrag från den forskning som pågår vid SLU Alnarp inom området.

 • Utöver Innovationspriset 2022 tilldelas två stycken Tillväxtpriser
  Tillväxtpris 1

  Projekt: Probiotics for human use to increase yield, disease control and shelf-life of berries and tomatoes
  Sökande: Ramesh Vetukuri och Farideh Ghadamgahi, forskare vid Institutionen för Växtförädling Elisabeth Uhlig, Åsa Håkansson, Lunds Universitet

Juryns uttalande
Juryn för SLU Alnarps och Sparbanken Skånes innovationspris har beslutat att tilldela 2022 års tillväxtpris till forskargruppen bakom en innovation som med probiotika (som utvecklats för humana applikationer) behandlar frukt och grönsaker på ett sätt som förbättrar skörd, kontroll av angrepp och hållbarhet i distributionskedjan. Innovationen som har stor potential att öka upplevelse hos kund, hantering under odling och skörd hos odlare samt minska matavfallet i matvaruhandeln. Projektet är ett samarbete mellan forskare på SLU Alnarp och Lunds Universitet.

 • Tillväxtpris 2
  Projekt: "Vikarierande träd" - klätterväxter som ett attraktivt komplement till stadens gatuträd.
  Sökande: Martin Brattström, student vid Landskapsarkitektprogrammet, LTV-fakulteten, SLU Alnarp

Juryns uttalande
Juryn för SLU Alnarps och Sparbanken Skånes innovationspris har beslutat att tilldela 2022 års tillväxtpris för ett bidrag från en student till Martin Brattströms förslag "Vikarierande träd" - klätterväxter som ett attraktivt komplement till stadens gatuträd för dess väl genomarbetade koncept med en innovativ grundstruktur med tydlig immaterialrättslig potential, för en estetiskt mycket tilltalande utformning och presentation, och för innovationens möjlighet att på ett funktionellt, flexibelt och tilltalande sätt snabbare nå trädrelaterade ekosystemtjänster i den urbana gröna utemiljön.

Fakta SLU Alnarp och Sparbanken Skånes Innovationspris
Priset är öppet för alla idéer, men hållbarhetsaspekten i förslagen kommer vara central i bedömningen.
Den totala prissumman om 150 000 kronor fördelas på ett första pris om 100 000 kr och två hederspriser om 25 000 kr vardera. Priser delas ut i både student och forskarkategorin.