Ett långsiktigt och hållbart förhållningsätt till omvärlden är grundläggande i Sparbanken Skåne. Detta innebär bland annat att använda jordens resurser på ett ansvarsfullt och klokt sätt. Banken har nu beslutat att gå över till ursprungsgaranterad el från Skånes nya solcellspark utanför Sjöbo, i ett avtal som sträcker sig tio år fram i tiden.

- El som produceras på rätt sätt är ett av de mest hållbara energislagen. Just solceller är väldigt effektivt för att ta tillvara förnyelsebar energi och själva anläggningarna är också skonsamma för miljön. Därför satsar vi på närproducerad el för hela vår verksamhet, säger bankchef Johan Fjelkner.

Anläggningen, som får namnet Sparbanken Skånes Solcellspark, kommer att kunna producera drygt 6 GWh per år. Av detta är 2 GWh/år ursprungsmärkt för banken, vilket täcker alla kontorslokaler och övriga delar av verksamheten.

Under våren 2019 har Sparbanken Skåne även köpt in sex elbilar.

- Vi strävar efter att klara interna möten med så få resor som möjligt. Men ibland behöver man transportera sig, exempelvis till kundmöten. När det inte går att åka buss eller tåg känns det bra att kunna ha närproducerad solel i tanken, säger Johan Fjelkner.

Om Sparbanken Skånes Solcellspark

Med 21 080 solpaneler på tolv hektar mark blir Sparbanken Skånes Solcellspark vid Tågra utanför Sjöbo landets största i sitt slag. Bakom uppförandet av parken står det rikstäckande företaget Svea Solar, i samarbete med investerare och lokala markägare. Sparbanken Skåne kommer att ta sin el från parken, motsvarande cirka 2 GWh/år vilket är en tredjedel av anläggningens initiala kapacitet. Parken, som också får bankens namn, invigs den 13 juni 2019.

Mer om bankens hållbarhetsarbete