Enligt pressmeddelande den 23 mars 2020 följer att Sparbanken Skåne nu inleder rekryteringsprocess av ny VD, som ska tillträda i mars 2021. Bankens styrelse samverkar under rekryteringsprocessen med Alumni.

För mer information, vänligen kontakta Nathalie Walden, Alumni, tel. +46 734 21 30 90.