Genom utbyggnaden från cirka 6 GWh årlig elproduktion till 19 GWh kommer parken varje år att generera el motsvarande hushållsförbrukningen för cirka 3 000 villor. Anläggningen ligger mitt i nedre delen av elområde 4, en region som sedan en tid tillbaka är hårt ansträngd vad gäller elförsörjning. Detta till stor del en följd av kapacitetsbrist i stamnätet för elöverföring från övriga landet.

- Utbyggnaden av solcellsparken ökar inte bara tillgången till förnyelsebar energi i elnätet, utan innebär även ett tillskott av närproducerad el i Skåne. Satsningar som denna kommer att kunna göra skillnad i regionen, säger Erik Martinson, VD på Svea Solar som är bolaget som installerar anläggningen.

Planen är att påbörja utbyggnaden i mitten av juni och att den ska vara klar redan i augusti 2021.

- Parken producerar el där det behövs som mest. Vi är mycket glada för att kunna vara med och utveckla detta projekt. Anläggningen har fungerat väl sedan starten för två år sedan och nu är det dags för nästa steg, säger Johan Fjelkner, vice VD på Sparbanken Skåne som finansierar projektet tillsammans med privata investerare.

Behovet av utbyggnad blev särskilt tydligt i vintras, då efterfrågan på el ökade och begränsningarna i kraftnätet blev som mest påtagliga. Hög och klar luft i vindstilla förhållanden innebär mindre produktion av vindkraft, medan solceller kan verka under dygnets ljusa timmar. Här kompletterar solkraft och vindkraft varandra på ett bra sätt.

- Detta är ett utmärkt initiativ som bidrar till att minska elbristen här i Skåne, säger Stephan Müchler, VD för Sydsvenska Handelskammaren, i en kommentar.

Sparbanken Skånes Solcellspark upptar med nuvarande kapacitet 12 hektar mark. Utbyggnaden innebär installation av 23 000 solpaneler, men detta endast över ytterligare 13 hektar. Utvecklingen av paneler har gått framåt och nu i etapp två placeras de tätare än tidigare. De nya panelerna kan också fånga solljus underifrån som reflekteras från marken.

Byggtiden under sommaren kan tyckas kort, men visar att solceller inte behöver vara något invecklat projekt så länge satsningen stöttas av rätt partners. Fortfarande är solkraft ett av de mindre energislagen i Sverige, men andelen i energimixen växer snabbt. Under 2020 ökade antalet solcellsanläggningar i det allmänna elnätet med 50 procent. Vid slutet av året fanns totalt 65 000 nätanslutna solcellsanläggningar i landet. Den största ökningen består av mindre solcellsanläggningar för privat bruk som ofta installeras på helt vanliga villatak.

- Idag är solceller inte bara en fråga om hållbarhet, utan också en sak för plånboken. Det går att spara pengar på att producera egen el, även om själva investeringen kostar. Jag tror att denna ekonomiska aspekt kommer att bli ännu tydligare framöver, säger Johan Fjelkner.

Sparbanken Skåne är fortsatt största enskilda slutkonsument av leveransen från parken utanför Sjöbo, men utbyggnaden öppnar för fler kontrakt om ursprungsmärkt solel. Exempelvis kan även boende i hyreslägenheter nu göra skillnad genom sitt elavtal. I senaste utbyggnaden har investerarna kunnat säkra intäkten för en del av den framtida elproduktionen genom ett 10-årigt avtal med Axpo Nordic AS. Att en storskalig solinvestering i Sverige görs på marknadsbaserade villkor innebär att en milstolpe i solkraftens utveckling är passerad. 

- Grön energi engagerar enormt många idag, både privatpersoner och företag. Jag hoppas att satsningen kan inspirera ännu fler till grön omställning och närproducerad el, säger Erik Martinson på Svea Solar.

Om Sparbanken Skånes Solcellspark
Anläggningen byggdes 2019 som landets största solcellspark i sitt slag, med en ursprunglig kapacitet på cirka 6 GWh/år. Den aktuella utbyggnaden genomförs sommaren 2021 och innebär att kapaciteten utökas till 19 GWh/år. Totalt kommer anläggningen att ha över 40 000 solpaneler på 25 hektar mark. Själva marken är obrukbar åkerjord, men betande får kan fortsatt ströva under panelerna på sommaren. Bakom uppförandet står Svea Solar och Sparbanken Skåne i samarbete med privata entreprenörer och investerare. Banken har också namngett anläggningen.