De fulla konsekvenserna i samhället av coronavirusets spridning är fortfarande omöjliga att överblicka, men det står klart att många kommer att drabbas eller redan har drabbats ekonomiskt. Företag ser sin efterfrågan vika, med likviditetsproblem som följd. Senaste veckan har ett stort antal människor varslats om uppsägning, något som i förlängningen slår mot privatekonomin.

- Vi befinner oss i ett extraordinärt läge, en situation i samhället som vår generation inte varit med om tidigare. Här måste vi som sparbank göra vad vi kan för att mildra effekterna, på både kort och lång sikt och för både privatpersoner och företag, säger Sparbanken Skånes VD Bo Bengtsson.

Som en av åtgärderna har banken beslutat att erbjuda amorteringslättnader för bolånekunder som drabbats särskilt hårt ekonomiskt. I praktiken kan det innebära anstånd, minskad amortering eller amorteringsbefrielse på bolån i upp till sex månader. Från och med nästa vecka har kunder möjlighet att via sparbankenskane.se ansöka om amorteringslättnad för bolånet, för den som exempelvis blivit av med jobbet och får kraftigt minskad inkomst i spåren av pandemin.

- Vi vill så snabbt som möjligt komma i kontakt med den som känner oro efter exempelvis ett varsel. Givetvis gäller detta även företag och företagare som ser svårigheter komma i ekonomin. Tillsammans vill vi hitta bästa lösningen på de problem som kan komma att uppstå i denna extrema situation, säger Bo Bengtsson.