Vandringspriset för Sveriges största solcellspark, som tidigare stod hos Nya Solevi i Göteborg, finns nu på skånsk mark. Anläggningen i Tågra utanför Sjöbo, som får namnet Sparbanken Skånes Solcellspark, består av över 21 000 solpaneler och har en produktionskapacitet på cirka 6 GWh per år. Bakom uppförandet av anläggningen står företaget Svea Solar, i samarbete med privatinvesterare och lokala markägare.

- Solcellsanläggningen innebär ett önskat tillskott till den förnybara elproduktionen i länet. Den bidrar till minskade utsläpp av växthusgaser och innebär att vi ökar vår egen självförsörjningsgrad av elproduktion i Skåne, säger Länsstyrelsens miljödirektör i Skåne Annelie Johansson.

Av parkens kapacitet är 2 GWh/år ursprungsmärkt för Sparbanken Skåne, vilket täcker alla kontorslokaler och övriga delar av verksamheten.

- För oss är det viktigt att vara med och bidra till en mer hållbar värld, men det handlar också om fortsatt tillväxt och utveckling i vår region. Närproducerad el kommer att bli viktigare framöver och vi vill vara med och bidra till att säkerställa tillgången till hållbar energi här i Skåne. Det är en investering i framtiden på flera plan, säger bankchef Johan Fjelkner.

Om Sparbanken Skånes Solcellspark

Med 21 080 solpaneler på tolv hektar mark är Sparbanken Skånes Solcellspark i Tågra utanför Sjöbo landets största i sitt slag. Bakom uppförandet av parken står det rikstäckande företaget Svea Solar, i samarbete med investerare och lokala markägare. Sparbanken Skåne kommer att ta sin el från parken, motsvarande cirka 2 GWh/år vilket är en tredjedel av anläggningens initiala kapacitet. Parken, som också får bankens namn, invigdes den 13 juni 2019.