Sparbanken Skåne är inte Swedbank. Vi är en regional sparbank, med egen kundbas och kontor bara i Skåne. Swedbank är vår samarbetspartner kring IT-system och produktutbud, och är även en delägare i verksamheten.

Här har vi samlat svaren på de vanligaste frågorna