Coronakrisen har slagit hårt mot samhället och många har påverkats ekonomiskt på ett eller annat sätt. Känslan hos allmänheten inför 2021 är dock mer positiv än negativ, visar en undersökning som Novus gjort på uppdrag av Sparbanken Skåne. 31 procent av de svarande tror att privatekonomin kommer att förbättras under det nya året, 15 procent tror att den utvecklas till det sämre och 47 procent spår ingen förändring alls för den egna ekonomin.

- 2020 har varit ett omvälvande år i spåren av covid-19. Vi har sett en dramatisk konjunkturnedgång, med stora effekter på arbetsmarknaden och påtaglig turbulens på börsen. Ändå är optimismen tydlig kring den egna ekonomi, och visst finns det anledning att hoppas att 2021 blir ett bättre år, säger Anders Hansson, privatekonom på Sparbanken Skåne.

- Just nu förändras smittläget vecka för vecka, och det ser annorlunda ut idag jämfört med när undersökningen gjordes. Samtidigt har vi idag ett vaccin, vilket inte var klart tidigare under hösten. Totalt sett kvarstår många osäkerhetsfaktorer för framtiden, och det även på ett ekonomiskt-politiskt plan, säger Anders Hansson.

Undersökningen visar att invånarna i Lund, Mellanskåne och Malmö i högre grad tror på förbättrad privatekonomi, än de i exempelvis norra och nordöstra Skåne. Allra mest positiva till en förbättrad ekonomi är unga skåningar i åldersgruppen 18-29 där inte mindre än 56 procent tror på ett bättre 2021. Mest negativa till den privatekonomiska utvecklingen är boende i norra och nordöstra Skåne samt kommuner i regionens sydvästra hörn utanför Malmö, där var femte tror att den egna ekonomin nu kommer att utvecklas till det sämre.

- Konjunkturnedgången drabbade olika i olika delar av Skåne. Framförallt Malmö har varit hårt drabbat, liksom ungdomarna, och kanske är också tron på en snabb vändning större här. De som tror på en förbättrad ekonomi tänker i första hand på att kunna tjäna mer pengar, och när det gäller arbetsmarknaden så kan definitivt möjligheterna upplevas större i storstadsregioner som Malmö och Lund, säger Anders Hansson.

Finansdepartementet spår i sin senaste prognos att Sveriges BNP ökar med 3 procent nästa år, efter att ha fallit med 2,9 procent under 2020. Återhämtningen i ekonomin har visat sig starkare än väntat. Arbetsförmedlingen lämnar samtidigt bedömningen att sysselsättningen börjar vända uppåt igen först under andra halvan av 2021.

Den aktuella Novusundersökningen visar att 56 procent av de som tror på en förbättrad privatekonomi 2021 menar att de kommer att tjäna mer pengar. 25 procent tror att värdet på egna aktier och fonder kommer att stiga. Totalt tänker 39 procent av de som tror på bättre privatekonomi öka sitt sparande under det nya året.

- Att ha med ett sparande i perspektivet när ekonomin förbättras är mycket klokt. Det är grunden till att bygga upp en sund privatekonomi. Om inget annat så har coronakrisen visat på vikten av en ekonomisk buffert för mer eller mindre oförutsägbara händelser, säger Anders Hansson.

Privatekonomens tre tips inför 2021

  • Se över din ekonomi inför det nya året. Gör en budget för inkomster och utgifter. Prisbasbeloppen och inkomstbasbeloppet höjs 2021. Rut-avdraget utvidgas och det sammanlagda taket för rut- och rot-avdrag höjs. Uppskovsräntan för vinstskatt vid bostadsförsäljning slopas. Vad påverkas i din ekonomi?
  • Får du ett ökat utrymme att spara? Eller minskar din inkomst, och vilka kostnader går det då att spara i? Coronakrisen har faktiskt lett till en bättre ekonomisk situation för en del, då samhällsrestriktioner och hemarbete gjort det lätt att spara in på resor och aktiviteter. Placera nya sparmedel på ett klokt sätt.
  • Tryggheten är alltid viktig. Förutom en egen ekonomisk buffert är det viktigt att gå igenom ditt och hushållets försäkringsskydd. Om jobbet skulle försvinna, hur klarar sig ekonomin då? Vilken blir inkomsten? Undersök möjligheterna till A-kassa. En inkomstförsäkring kan också vara ett bra skydd vid arbetslöshet.