Egna solceller för att producera el till bostaden har blivit allt mer populärt. I Skåne har problemet med elbrist uppmärksammats senaste året, men ännu är det fler som bara funderat på egna solceller än som faktiskt gjort investeringen. Sparbanken Skåne har med hjälp av Novus tagit reda på skåningarnas inställning till egna solpaneler för att producera el till bostaden.

Mer än hälften, 56 procent, kan tänka sig att göra denna investering. Av de som äger sin villa eller sitt radhus är siffran 62 procent. Konkret räknar 9 procent av de som är positiva till att investera i solceller med att göra det under närmaste året och ytterligare 16 procent på två års sikt. Av de som äger villa eller radhus och kan tänka sig att investera, räknar var tredje med att göra det inom två år.

- Medvetenheten om klimatutmaningarna har ökat otroligt fort senaste åren. Sedan är solceller inte bara en fråga om hållbarhet, utan också en sak för plånboken. Det går att spara pengar på att producera egen el, även om själva investeringen kostar, säger Anders Hansson, privatekonom på Sparbanken Skåne.

Sedan 2009 finns ett statligt stöd för installation av solceller, men ansökningskön är lång. Ett alternativ för husägare kan vara ROT-avdraget. Men även med bidrag kan det handla om en prislapp på över 100 000 kronor för att bygga solpaneler på taket på en vanlig villa. Största hindret för skåningarna att installera solceller är just kostnaden, enligt den aktuella undersökningen. 28 procent av skåningarna svarar att det helt enkelt är för dyrt och 16 procent uppger att det inte finns någon lösning för finansieringen.

Hela 42 procent anger att man helst vill finansiera en installation med sparande pengar. 20 procent tycker det är intressant med ett av de speciella banklån som finns för solceller, och 20 procent anger att man skulle vilja utöka befintligt lån på bostaden.

I kalkylen handlar det om att utöver själva investeringskostnaden också räkna på hur mycket el anläggningen kan producera i förhållande till hushållets energiförbrukning. Här är det viktigt att tänka på mer än bara bostaden. Allt fler bilar går att köra på el, samtidigt som bensinpriserna börjat stiga igen. Att kunna tanka el hemma är något att beakta, liksom möjligheten att sälja överskottsel om solcellsanläggningen kopplas till elnätet.

- Priserna på solpaneler kommer att kunna pressas närmaste åren, i takt med att fler börjar sälja dem. Det finns alltid de som är tidigt ute och investerar med hjärtat och det är givetvis bra för miljön, men efterhand kommer den ekonomiska aspekten att bli tydligare, säger Anders Hansson.

Solceller är idag inte bara ett alternativ för villaägare, utan även för bostadsrättsföreningar. I undersökningen svarade 56 procent av skåningarna som äger en bostadsrättslägenhet att de kan tänka sig att investera i solceller, jämfört med 62 procent för egen villa eller radhus.

* Undersökningen omfattade 1 089 deltagare, alla boende i Skåne i åldrarna 18-79 år. Se tabell som visar utfallet, totalt och utbrutet på olika typer av boenden.

Anders Hanssons tre tips för solcellskalkylen

  • Statliga investeringsstödet för solcellssystem som ansluts till elnätet ligger på max 20 procent av investeringskostnaden. Detta kan dock inte användas samtidigt som ROT-avdrag på samma installation. Tänk på att investeringsstödet baseras på hela kostnaden, både material och arbete, och därför bör användas i första hand.
  • För 2020 har regeringen avsatt drygt 800 miljoner kronor till solcellsstöd. Det finns emellertid 20 000 ansökningar i kö. Stödet är en pott med pengar och om denna tar slut, kan ROT-avdrag på byggarbetet vara värt att undersöka. Sannolikt är det enklare att få igenom ett ROT-avdrag, vilket kan ge en ungefärlig skattereduktion på 9 procent av investeringskostnaden.
  • Om du inte vill betala solcellsinvesteringen med sparade pengar, kan du be din bank hjälpa till med en kalkyl för lånefinansiering. Det är klokt att titta på några olika alternativ. En del banker har idag speciellt fördelaktiga lån för solceller och andra energismarta investeringar i boendet.

Om Sparbanken Skåne

Sparbanken Skåne är en regional sparbank för människorna, näringslivet och det lokala samhället. En bank med hög tillgänglighet, smarta tjänster och grundläggande sparbanksvärderingar, där besluten fattas nära dig som kund. Huvudägare är tre skånska sparbanksstiftelser. I samarbete med stiftelserna kan delar av överskottet från bankrörelsen investeras i samhällsutvecklande insatser. Banken köper sedan 2019 all sin el ursprungsmärkt från Sparbanken Skånes Solcellspark i Sjöbo, landets idag största solcellsanläggning.