Anders Österberg, chef Stora företag och affärsspecialister på Sparbanken Skåne, vad innebär satsningen?

- Vi har samlat våra mycket kunniga specialister inom företagsaffären i en ny enhet för att ännu bättre kunna stötta företag som har behov av kvalificerad finansiell rådgivning. Det kan handla om företag som redan är börsnoterade eller verksamheter som har stora visioner. Det är svårt att vara bäst på allt och därför är det ofta bra att koppla in specialistkompetens. Vårt team består av mycket erfarna företagsrådgivare, specialister inom cash management och experter inom kapitalförvaltning samt liv- och pensionsförsäkringar. Alla har lång erfarenhet av att jobba med större företag och finns dessutom samlade lokalt vilket företagen verkligen kan dra nytta av genom att de får snabba besked av banken. Som kund får du ett dedikerat team med stort kontaktnät i regionen och värdefull branschkunskap.

Vad kan specialisterna hjälpa till med?

- Det är såklart olika saker beroende på företagets förutsättningar men inom avdelningen kan vi hantera allt från komplicerade finansieringsupplägg, handel med utlandet, sätta upp e-handelslösningar, faktureringsrutiner och optimera betalflöden. Vidare kan vi hjälpa våra kunder med behovsanpassade upplägg inom liv och pension för att vara en attraktiv arbetsgivare och behålla nyckelkompetens i bolaget. Våra specialister inom kapitalförvaltning och Private Banking hjälper kunder att exempelvis hantera sin överskottslikviditet och frågor inom ägarplanering.

Kan du ge exempel på hur banken kan hjälpa företag med större omsättning?

- Ju större omsättning ett företag har desto större krav ställer det på att betalflödet fungerar optimalt. Med rätt verktyg rationaliseras flöden till exempel i olika valutor och möjliggör lägre kapitalanvändning och bättre likviditetsprognoser. Våra experter inom cash management kan bistå med lösningar för att optimera företagets likviditet och kassaflöde. Har företaget god likviditet, har vi erfarna kapitalförvaltare som hittar de bästa individuella lösningarna för större volymer. Men även andra delar i just större företag har betydelse, som till exempel tjänstepensionsfrågan. Vi hjälper gärna till med pensionslösningar och hittar bra erbjudanden. Ett företag som kan erbjuda trygga och bra pensionslösningar till sina anställda blir en mer attraktiv arbetsgivare, vilket i förlängningen kan påverka företagets förmåga att rekrytera och växa.

Vad är det unika med Sparbanken Skånes erbjudande?

- Det som gör Sparbanken Skåne unik i detta sammanhang är att vi har tillgång till den stora bankens produktutbud samtidigt som vi finns nära våra kunder och har stor kompetens om vår regionala marknad. Sparbanken Skåne är en platt organisation med korta beslutsvägar vilket konkret betyder att vi finns lokalt i Skåne och kan göra snabbare affärer om det behövs. Att överskotten i banken stannar i Skåne och återinvesteras i samma marknad vi agerar på är naturligtvis också en del av vårt dna. Det ska vara enkelt att vara kund i vår bank oavsett storlek på bolaget.

Var börjar man då?

- Vi hjälper gärna till! Det är bara att kontakta mig eller någon av mina kollegor så kan vi starta nya framgångsrika affärer tillsammans.