Sparbanken Skåne ägs till 78 procent av Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta, Sparbanksstiftelsen Finn och Sparbanksstiftelsen 1826. Resterande 22 procent ägs av Swedbank. Ett starkt lokalt ägande borgar för att viktiga beslut om banken fattas här i Skåne och att pengarna hamnar där de gör bäst nytta.