Meny
Våra företagstjänster
Betala och ta betalt
Företagslån och finansiera
Spara och placera
Pension och försäkring
Internetbank, app och BankID
Er verksamhet
Samhällsengagemang

Ändra uppgifter om förening

Tre glada äldre kvinnor äter glass i stan en sommardag

När ni gör ändringar i föreningen som påverkar föreningens relation till banken behöver du meddela oss. Boka en tid på banken för att lämna in era dokument med föreningens nya uppgifter.

Ideell förening

Har du en ideell förening och är kund hos Sparbanken Skåne? Som ideell föreningskund behöver vi få information om följande förändringar:

  • Ändring av företrädare gentemot banken
  • Nya/ändrade internetbanksanvändare
  • Ändring av kontaktuppgifter (adress, telefonnummer, e-postadress)
  • Ändring av föreningens namn
  • Nya/ändrade stadgar

Följ stegen nedan för att ändra föreningens uppgifter. Om flera ändringar görs samtidigt ska endast en uppsättning av dokumenten lämnas in till banken.

Viktigt att tänka på!

Krav på komplett dokumentation
För att vi ska kunna hantera ert ändringsärende behöver blanketter vara komplett och utförligt ifyllda samt att alla nödvändiga handlingar ska bifogas. Vid ofullständiga handlingar kommer vi inte kunna genomföra ändringarna. 

Vanliga frågor och svar