Meny
Våra företagstjänster
Betala och ta betalt
Företagslån och finansiera
Spara och placera
Pension och försäkring
Internetbank, app och BankID
Er verksamhet
Samhällsengagemang

Ansökan om att bli ideell föreningskund

 1. Förbered - Beslut om företrädare

  En ideell förening behöver alltid fattat beslut om vem eller vilka som ska vara företrädare/fullmaktshavare gentemot Sparbanken Skåne. Beslutet ska vara tydligt och tala om vad företrädarskapet faktiskt innebär och vem det gäller för.

  Läs mer här

  Använd vår mall alternativt kopiera mallens §4 till årsmötes-/styrelseprotokollet.

  Mall - Protokoll med beslutsformulering om företrädare (pdf)

 2. Förbered - Fyll i fullmakt

  Fullmakten är obligatorisk och ska både skickas in med ansökan digitalt, samt tas med i original till kontoret när ansökan är godkänd.

  Fullmakt ideell förening (pdf)

 3. Förbered - Skanna och spara dokument digitalt

  Senast antagna Stadgar
  Protokoll från konstituerande möte eller senaste årsmötet/årsmöten där nuvarande styrelse är vald
  Protokoll från mötet där företrädare gentemot Sparbanken Skåne beslutats
  Fullmakt ideell förening
  Annan dokumentation såsom Verksamhetsplan, Verksamhetsberättelse, Årsredovisning och budget.
   
  Alla protokoll samt Fullmakt ska vara fysiskt underskrivna. Protokoll ska också vara fysiskt vidimerade.
   

   

 4. Förbered - Svar på frågor om er förenings verksamhet

  Föreningen behöver förbereda dessa frågor innan ni fyller i ansökan digitalt.

  Checklista med frågor och begreppsförklaring (pdf)

 5. Fyll i ansökan

  Alla frågor i ansökan måste besvaras vid ett och samma tillfälle. Det går inte att spara ansökan och fortsätta vid ett senare tillfälle.

  Innan ansökan påbörjas säkerställ att
  Föreningen har organisationsnummer hos Skatteverket. Den som fyller i ansökan behöver ha Mobilt BankID. Alla dokument enligt nedan finns digitalt och kan skickas in direkt med ansökan.

  Ansökan - ideell förening

  Uppskattad väntetid för att få svar på din ansökan är ca 2-3 veckor.

 6. Efter godkänd ansökan

  När ansökan om att bli kund i banken är godkänd får ni ett välkomstbrev och företrädare/n är välkommen att besöka det valda kontoret. Obs! Ring 0771-12 20 00 för att boka ett möte. Det är föreningens företrädare gentemot Sparbanken Skåne som ska besöka bankkontoret. Har ni valt att föreningen ska företrädas två i förening ska båda företrädarna alltid vara med på det första mötet med banken. Om föreningen företräds var för sig räcker det att en företrädare är med på mötet.

  På mötet kommer ni skriva under avtalen, aktivera föreningens konto och uppge vilka som ska vara användare av internetbanken. Kom ihåg att ta med följande till mötet:

  - Original av Fullmakt ideell förening
  - Giltig legitimation
  - Namn och personnummer för de personer som ska vara användare av föreningens internetbank

  De personer som ni utsett till behörighetsadministratör för internetbanken lägger sedan upp övriga användarnas individuella behörigheter direkt i Internetbanken. I Internetbanken kan ni också beställa Bankkort Business till de i föreningen som ska ha ett sådant. Läs mer om hur ni kommer igång med internetbanken:

  Information om behörigheter i internetbanken

  Nu är ni klara och kan komma igång!

Välkommen att ringa