Hoppa till huvudinnehåll

Nyanställning

När du lägger till nyanställd till Swedbank Pensionsplan behöver du bland annat fylla i uppgifter om förmånsgrupp och anslutningsdatum.

Lägg till person i pensionsplanen

  1. Logga in i internetbanken
  2. Gå då in under pension – pensionsplan
  3. Välj aktuell pensionsplan
  4. Klicka på lägg till person

Har du inte tillgång till internetbanken?

Kontakta oss på .

Bra att veta

Den nyanställde kan göra individuella val

Till exempel:

  • Välja och byta fonder i internetbanken
  • Välja och byta förmånstagare
  • Välja efterlevandeskydd

Regler för hälsoprövning vid nyanställning

För riskförsäkringar krävs en godkänd hälsoprövning. I vissa fall räcker det med ett intyg om att den anställde är fullt arbetsför och i andra fall krävs det en fullständig hälsoprövning. 

  • Under förutsättning att minst fem anställda tecknar försäkring med likartade förmåner, räcker som hälsoprövning ett intyg om att den försäkrade är fullt arbetsför.
  • Om kravet fullt arbetsför inte uppfylls, görs en individuell hälsoprövning innan vi kan erbjuda försäkring.
  • Om färre än fem anställda tecknar försäkring krävs i stället alltid individuell hälsoprövning. För företagare/näringsidkare görs alltid individuell hälsoprövning.

Teckningsregler och hälsoprövning

För att omfattas av premiebefrielse, sjukförsäkring eller garanterat efterlevandeskydd måste den försäkrade klara Swedbank Försäkrings hälsoprövning.