Meny
Våra företagstjänster
Betala och ta betalt
Företagslån och finansiera
Spara och placera
Pension och försäkring
Internetbank, app och BankID
Er verksamhet
Samhällsengagemang

Föräldrapenning för dig som företagare – så funkar det

Den generösa föräldrapenningen vi har i Sverige är ganska unik jämfört med andra länder – och självklart har du som företagare också rätt att ta ut föräldradagar. Men inte lika självklar är svaret på frågan: hur räknas det ut?

Pyjamasklädd barnfamilj busar i soffan

Precis som för vanliga anställda grundar sig din ersättningen på vilka inkomster du har. Föräldrapengen är ungefär 80 procent av din SGI, alltså sjukpenninggrundande inkomst, och du kan som mest få 989 kronor per dag före skatt. Hur din SGI räknas ut beror på hur länge du har haft ditt företag och i vilken bolagsform du driver det.

Om du har en enskild firma

Har du enskild firma, handelsbolag eller kommanditbolag baseras din ersättning på företagets resultat före skatt. När Försäkringskassan bestämmer din SGI tittar de på dina tidigare och framtida inkomster. Om inkomsterna varierar mycket beräknas ett genomsnitt av de senaste tre åren.

Har ditt företag ett litet överskott eller inget överskott alls, får du föräldrapenning på grundnivån, vilket innebär 250 kronor per dag. Tänk på att avsättningar och återföringar till och från periodiseringsfonder kan påverka hur Försäkringskassan beräknar din SGI. Företagare som är gravida kan jobba mindre eller sluta helt de sex sista månaderna av graviditeten utan att SGI:n påverkas.

Om du har aktiebolag

Driver du ett aktiebolag räknas du som anställd i ditt eget företag och SGI:n beräknas på din lön. Aktieutdelningar räknas inte in i underlaget.

Om du har ett nystartat företag

Om ditt företag är nystartat – alltså registrerat för max 36 månader sedan – har du kanske inte hunnit ta ut någon lön ännu. Då kan du ha rätt till ett så kallat uppbyggnadsskede. Det betyder att du får minst samma ersättning som en anställd med samma arbetsuppgifter, utbildning och erfarenhet skulle ha haft.

Så behåller du nivån

Om du är helt eller delvis föräldraledig, och ditt barn är under 1 år, är nivån på din SGI skyddad oavsett om du tar ut föräldrapenning eller inte. Efter att ditt barn fyller 1 år gäller andra regler.

Om du är helt föräldraledig skyddar du din SGI genom att ta ut minst fem hela föräldrapenningdagar per vecka. Om du arbetar i företaget, men inte lika mycket som innan du var föräldraledig, kan du skydda din SGI genom att ta ut föräldrapenning för den tid du inte arbetar.

  • Om din SGI motsvarar heltid och du minskar din arbetstid med hälften, från heltid till halvtid, måste du ta ut minst två och en halv dagar med föräldrapenning per vecka.
  • Om din SGI motsvarar heltid och du minskar din arbetstid med en fjärdedel, från heltid till 75 procent, måste du ta ut en och en fjärdedels dagar med föräldrapenning per vecka.
  • Om din SGI motsvarar halvtid och du minskar din arbetstid med hälften, från 50 procent till 25 procent, måste du ta ut minst två och en halv dagar med föräldrapenning per vecka

Om du inte skyddar din SGI när barnet fyller ett år, kommer din SGI att räknas om och motsvara din aktuella inkomst.

Föräldrapeng för företagare

Mer information om föräldrapeng för företagare hittar du på verksamt.se och hos Försäkringskassan. 

Pension försäkring för dig och dina anställda

Se till att ta hand om dig själv och dina anställda. Trygga din pension med tjänstepension och var rustad för det oväntade.