Meny
Våra företagstjänster
Betala och ta betalt
Företagslån och finansiera
Spara och placera
Pension och försäkring
Internetbank, app och BankID
Er verksamhet
Samhällsengagemang

Så kan du klara höstens utmaningar

Företagens förväntningar för det närmaste året är lågt ställda. Det framkommer bland annat av årets Småföretagsbarometer. Hög inflation, ökade kostnader, stigande räntor och svagare konjunktur dämpar framtidstron. Här är några tips på hur du kan stärka motståndskraften i ditt företag.

Two women loading the truck - small business

Tips inför ännu ett tufft år

  • Gör en likviditetsbudget och håll koll på företagets kassaflöde
  • Se över kostnaderna. Hur kan ni bli mer kostnadseffektiva nu när det blir svårare att höja priserna
  • Se över era erbjudanden och företagets kundstock. Var tjänar ni pengarna?
  • Skaffa er en bild av hur kunderna påverkas av lågkonjunkturen. Håll nära kontakt med dem
  • Försök att få längre betaltider hos era leverantörer och kortare hos era kunder
  • Arbeta aktivt med affärsutveckling och investera om möjligt i ny teknik som kan stärka företagets konkurrenskraft
  • Ta höjd för att det blir dyrare att betala tillbaka tillfälliga skatteanstånd om ni fick sådana under pandemiåren. Räntan höjdes den 1 augusti till 5,0 procent (från tidigare 3,75 procent)
  • Öka din personliga trygghet med ett medlemskap i en A-kassa för företagare