Meny
Våra företagstjänster
Betala och ta betalt
Företagslån och finansiera
Spara och placera
Pension och försäkring
Internetbank, app och BankID
Er verksamhet
Samhällsengagemang

Värdet av bolaget delas vid skilsmässa

En skilsmässa är oftast svår på många sätt och om någon av er har ett bolag kan situationen bli ännu mer komplicerad. Har ni inte skrivit äktenskapsförord så räknas nämligen bolagets värde in i bodelningen.

När ni har bestämt er för att skiljas är nästa steg att skicka in en ansökan om äktenskapsskillnad till tingsrätten. Så snart ansökan om äktenskapsskillnad har registrerats kan ett bodelningsavtal upprättas. Det är en förteckning över vad ni äger och vilka skulder ni har och i detta ska även ett eventuellt företag räknas in.

Enskild egendom tas inte upp i en bodelning. Egendom kan vara enskild genom att ni skrivit äktenskapsförord eller genom villkor i testamente eller gåvobrev.

I bodelningen läggs era respektive värden samman och beloppet delas lika. När det är gjort bestämmer ni vem som ska få vad. Du har i första hand rätt att få dina egna saker och kan ge mellanskillnaden i pengar till den andra maken.

Värdet av företaget ingår i bodelningen

Om du inte har ett äktenskapsförord som säger att företaget är din enskilda egendom, måste företaget värderas och värdet av det ska sedan delas lika. Det spelar ingen roll om du startade och ägde bolaget innan du gifte dig. Inte heller att du har satsat allt kapital och driver bolaget själv.

Du som företagare behöver alltså ett äktenskapsförord om du är gift eller ska gifta dig och vill vara säker på att du får behålla hela företaget vid en skilsmässa.

Att delägarna i ett bolag ska ha ett äktenskapsförord är något som kan skrivas in i ett aktieägaravtal eller kompanjonsavtal.

Om en av delägarna skiljer sig och inte har ett äktenskapsförord kan bolaget plötsligt stå med den delägarens före detta partner som en ytterligare delägare i bolaget. Därför är det vanligt att man i ett kompanjonsavtal eller aktieägaravtal bestämmer att varje delägare måste göra andelen i bolaget till enskild egendom genom att skriva ett äktenskapsförord så att bolagsandelen inte delas vid en skilsmässa.

Alternativ för bolaget vid ägares skilsmässa

Om företaget ingår i bodelningen är ett alternativ att du köper ut din make eller maka, eventuellt genom att ta ett banklån för att klara av det. Ett annat alternativ är att makan eller maken får aktier i bolaget och blir då delägare.
Ett tredje alternativ är att maken eller makan ersätts med annat av värde som ni äger tillsammans. Det kan till exempel vara den gemensamma bostaden eller sommarhuset eller något annat som motsvarar bolagets värde.

Tjänstepensionen kan ingå i bodelningen

Det är få som vet att tjänstepensionen kan komma att ingå i bodelningen om du är egenföretagare. Eventuell tjänstepension bör därför också ingå i äktenskapsförordet.
Vid en skilsmässa riskerar du alltså i värsta fall att förlora hälften av både ditt bolag och dina pensionspengar om du saknar äktenskapsförord.

Andra regler gäller för sambor

Om ni istället är sambor så är det endast samboegendom samt de eventuella skulder som är kopplade till samboegendomen som kan tas upp i bodelningsavtalet. Som samboegendom räknas permanentbostad och bohag som köpts under tiden ni varit tillsammans. Företaget, fritidshus, bilar och pengar på sparkonton räknas inte heller in i samboegendomen och ska därför inte delas.

"Om en delägare i bolaget skiljer sig och inte har äktenskapsförord kan bolaget stå med en ytterligare delägare i bolaget."

Om en delägare i bolaget skiljer sig och inte har äktenskapsförord kan bolaget stå med en ytterligare delägare i bolaget.