Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
App, internetbank och BankID
Räntor, priser och kurser
Händelser i livet
Samhällsengagemang

Rörklammerfabriken AB

Rörklammerfabriken

Det lilla företaget som gjorde det omöjliga möjligt

I tider när alltmer framställning förläggs till lågkostnadsländer, har Rörklammerfabriken AB i Eslöv gjort precis tvärtom. Med en företagsfilosofi grundad i tillgänglighet flyttade de istället hem produktionen från Asien, växte sin business och är idag mer globala än någonsin.

När familjeföretaget med rötterna i Småland blev till salu, var det fem skånska företagare som gick samman för att köpa den gamla rörklammerfabriken. Från början var planen att driva det som en hobbyverksamhet, men företaget växte snabbt till att bli något annat. 

- När vi förvärvade bolaget för tio år sen, bestod verksamheten till 90 % av trading från Kina. Tanken var att fortsätta köpa in produkter därifrån, men vi insåg att det inte var särskilt kostnadseffektivt. Kvaliteten var det inget fel på, däremot fick vi ofta fel volym, fel produkt eller inte i rätt tid, säger Joakim Munther, en av delägarna.  

Det hela ledde till att företaget började se över hur de själva skulle kunna börja producera produkterna de sålde. Men för det behövdes en lokal. I gamla Åkermans området i Eslöv, där det bedrivits industriell framställning sen 1800-talet, hittade de precis vad de behövde. Där tillverkar de numera majoriteten av sitt sortiment, enbart 3 % köps in och då från inom Europa. 

- Sen vi flyttade hem produktionen för tio år sen har vår omsättning ökat med över 700 %, och vi har vuxit från 3 till 16 anställda. Trots att Sverige inte är ett lågkostnadsland, berättar Joakim.

Och deras produkter har verkligen blivit en internationell succé. De används inom allt från infrastruktur till industri världen runt, nu senast i ett tunnelbygge under floden Themsen i London. Bakom framgången ligger en smart affärsidé – och en engagerad partner.

- Att ha en bank på nära avstånd är väldigt viktigt för oss. Därför valde vi Sparbanken Skåne. Vår bankman har varit här flera gånger, han förstår vår verksamhet och vilka inköp som blir viktiga för att vi ska kunna ta vår business dit vi vill. Det engagemanget får du inte utan den lokala närvaron, förklarar Joakim.

En utveckling som företaget varit måna om är den gröna omställningen. Sen ett halvår tillbaka täcks anläggningens tak av solpaneler, och deras miljömål för 2024 är att vara självförsörjande på el. En värdefull investering visar det sig, då företagets maskinpark snart utökas med en fiberlaser. Med den kommer de att kunna effektivisera sin produktion ännu mer. Både solcellsanläggningen och maskinköpet har inneburit ett tätare samarbete med Sparbanken Skåne, som bland annat hjälpt till med finansieringen.

- Utan banken hade vi aldrig kunnat utveckla vår verksamhet i den riktningen vi vill. Fiberlasern kommer till exempel att höja vår servicegrad gentemot våra kunder och göra att vi snabbt kan skära ut delarna de behöver. När man tittar på vad våra kunder uppskattar mest hos oss, är det precis samma egenskaper som vi uppskattar mest hos Sparbanken Skåne: tillgänglighet och behjälplighet, avslutar Joakim.