Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
App, internetbank och BankID
Räntor, priser och kurser
Händelser i livet
Samhällsengagemang

Aktuella räntor på konton – privatkunder

Räntan som anges för våra konton visar den för närvarande aktuella årsräntan.

Fasträntekonto - 3,90% på bundet sparande i 3 månader!

  • e-sparkonto 1,60
  • Sparkonto Skåne 2,80
  • PB-konto 3,00

Konton

Pris

Sparkonto Skåne

Fria uttag
Ränta för närvarande: 2,80% (från 2024-05-22)

e-sparkonto

- Fria uttag genom överföring mellan konto
- Räntan på e-sparkonto är för närvarande 1,60 % (från 2024-05-22)

Fasträntekonto

- Räntan beror på bindningstiden som kan variera från tre månader upp till fem år.
- Minsta sparbelopp är 5 000 kronor för privatperson och 50 000 kronor för juridisk person. För fasträntekonto till juridisk person, kontakta din rådgivare för uppgifter om aktuella räntor.
- Tas pengarna ut innan slutförfallodagen utgår en ränteskillnadsersättning som beräknas på den marknadsränta som gäller på avslutsdagen fram till slutförfallodagen.

Aktuella räntor

Framtidskonto

Ränta för närvarande:1,85 % (från 2024-05-22)
Minsta insättning vid nyöppning är 50 000 kr. Fria uttag.

Privatkonto

Fria uttag
Ränta för närvarande: 0,05% (från 2024-05-22)

 

Ungdomskonto

Fria uttag
Ränta för närvarande: 0,30% (från 2024-05-22)
För barn och ungdomar 0-20 år.
 

Investeringssparkonto (ISK)

Avgift ISK: 0 kr
Vid investering i fond och/eller värdepapper tillkommer fondavgift och/eller courtage. Väljer du annan värdepapperstjänst än Värdepapperstjänst Bas betalar du en depåavgift.
Värdepapperstjänster ISK

Ränta på kontanta medel: 1,55% (från 2024-05-22)
Insättning/uttag: Ingen lägsta insättning, fria uttag från konto.

Sparkapitalkonto

Fria uttag
Ränta för närvarande: 0 %
Saldo understigande 50 000 kr 0 % 
Saldo på minst 50 000 kr 0 % från första kronan.