Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
App, internetbank och BankID
Räntor, priser och kurser
Händelser i livet
Samhällsengagemang

Så jobbar vi mot penningtvätt (AML) och finansiering av terrorism

Manshänder sitter och räknar ut pris på en miniräknare vid ett bord med tygprover på

Vi arbetar förebyggande för att förhindra att vi som bank används för penningtvätt - Anti Money Laundring (AML) - eller finansiering av terrorism. Två stora samhällsproblem som vi vill bidra till att minska. För att upptäcka penningtvätt samarbetar vi med ett flertal aktörer, bland annat andra banker, myndigheter och polisen. 

Vad är penningtvätt?

Penningtvätt eller försök till penningtvätt är kriminell verksamhet som inte sällan har internationella kopplingar. Rent tekniskt är det när man genom transaktioner och andra aktiviteter försöker få illegalt intjänade pengar att framstå som lagliga genom att försöka dölja ursprunget på dem.

De illegala pengarna kan komma från exempelvis narkotikaförsäljning, skattebrott eller korruption vilket man sedan försöker dölja genom att exempelvis få in pengarna på ett bankkonto där de sedan kan användas som vanliga pengar.

Vad är AML?

Anti Money Laundry - även kallat AML - är ett regelverk hjälper oss banker och finansbolag att förhindra ekonomisk brottslighet och penningtvätt. Det innebär i korthet att vi tar fram rutiner och system för att identifiera och kartlägga kunder som bryter mot regelverket. Övergripande ansvar för att se att vi banker följer reglerna har Finansinspektionen (FI).

Så arbetar vi med olika områden

Regler penningtvätt

Försök till penningtvätt och finansiering av terrorism är två komplexa områden som kräver stora krafttag och samarbete mellan banker, tillsynsmyndigheter och rättsvårdande myndigheter - både nationellt och internationellt. Utöver samarbeten med andra aktörer har vi, som stöd i vårt förebyggande arbete, regler och en policy som vi arbetar utifrån.

Finansiering av terrorism

För att bankerna inte ska utnyttjas för finansiering av terrorism är de förbjudna att göra affärer med personer eller organisationer som finns på EUs sanktionslista. Vi bevakar officiella register över individer och organisationer som kan vara kopplade till terroristaktiviteter och vidtar åtgärder för att förhindra finansieringen av terrorism.

Politiskt utsatt ställning

Banken måste känna till om du är en person i politiskt utsatt ställning, det vill säga om du har eller har haft viktiga funktioner i en stat eller i en internationell organisation. Gäller även om du är familjemedlem eller känd medarbetare till en person i politiskt utsatt ställning.

Politiskt utsatt ställning - PEP

Tips och råd

Låna inte ut ditt kontonummer till okända

För att kunna flytta pengar som stulits från personer som utsatts för internetbedrägerier eller andra typer av bedrägerier behöver bedragarna tillgång till existerande bankkonton. Genom annonser på webbplatser och via e-postmeddelanden luras svenska bankkunder att låna ut sina kontonummer. Den som lånar ut sitt kontonummer kan komma att medverka till en brottslig handling.

Därför ställer banken frågor

När du besöker banken på ett av våra kontor, via telefon eller via våra digitala tjänster händer det att vi ställer frågor om dig och din ekonomi. Detta gör vi för att följa lagar som motverkar penningtvätt och för att skydda dig som kund. Ta del av exempel på frågor och varför vi ställer dem.

Därför ställer vi frågor

Så skyddar du ditt barn från att bli penningmålvakt

Kriminella försöker rekrytera ungdomar att tvätta pengar som kommer från brott. De luras, lockas eller tvingas att flytta, ta ut eller föra över pengar via sina bankkonton. Skydda ditt barn från att bli en penningmålvakt.

Penningmålvakt (polisen.se)
Penningmålvakter (pdf, polisen.se)