Vi har alltså höga ambitioner kring att vara en bra arbetsgivare med hållbara medarbetare. En ”hållbar medarbetare” är för oss en person som har en fysisk och psykosocial förmåga att nå sin fulla potential och som känner trygghet och engagemang för Sparbanken Skåne som arbetsgivare. Vi vill att medarbetare ska välja att stanna länge hos oss för att de upplever att de utvecklas, trivs med sina kollegor och är stolta över sin arbetsplats. När vi söker nya medarbetare vill vi hitta dem som, utöver att de är kompetenta och ambitiösa, även har en stark känsla för sparbanksidén och en önskan att få bidra till samhällsutvecklingen i Skåne.

Under hösten 2018 var vi redo att bli granskade, och därför genomgick vi en process som ledde till att vi idag är certifierade som en utmärkt arbetsplats via Great Place to Work®, ett internationellt forsknings-, konsult- och utbildningsföretag som hjälper organisationer att utvärdera och utveckla sin arbetsplatskultur.

När Great Place to Work listar Sveriges och Europas bästa arbetsplatser görs det utifrån globalt testade utvärderingskriterier. Rankningen bygger dels på externa bedömningar av företagens processer och rutiner, men också på undersökningar bland medarbetare och ledning. Det är alltså medarbetarna själva som utvärderat sin arbetsgivare.

I medarbetarundersökningen, som utgör en stor del av bedömningsunderlaget för utvärderingen, anser 96 % av medarbetarna att Sparbanken Skåne är en mycket bra arbetsplats och 96 % känner stolthet över hur vi bidrar till samhället. Vi är enormt glada och stolta över våra fina resultat, och över att vi på kort tid har skapat en arbetsplats där man som medarbetare känner tillit för banken och stolthet över det man gör samtidigt som man trivs med dem som man arbetar tillsammans med. Det är ett ständigt pågående arbete att bli en ännu bättre arbetsplats och det är ett arbete som vi som arbetar här gör tillsammans!

Vid den senaste rankingen, som avgjordes i mars 2024, kom vi på femte plats i Sverige i gruppen stora företag, vilket vi så klart är enormt stolta över. Denna placering gjorde också att vi nådde vårt mål – nu rankas vi som den bästa arbetsplatsen i Skåne!