Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
App, internetbank och BankID
Räntor, priser och kurser
Händelser i livet
Samhällsengagemang

Från skotsk till skånsk - vår historia

Familj på café

Sparbanken Skåne har sina rötter i just Skåne. Under sommaren 2014 förenades tre genuina sparbanker under samma namn.

Året var 1810 då prästen Henry Duncan i skotska Ruthwell kom på idén med en bank för alla. Tidigare hade bankverksamheten mest varit inriktad på förmöget folk, men Duncan ville att även fattiga skulle kunna dra nytta av det ekonomiska systemet genom att sätta in pengar och spara sig till ett bättre ekonomiskt och friare liv.

 

En bank utan vinstintresse

Henry Duncans tes var att lokalsamhället mår bättre av att ha en lokalt förankrad bank som känner människorna som bor där och deras levnadsvillkor, och på så sätt kan ta aktiv del i deras liv och samhällets utveckling. Banken skulle heller inte ha några utomstående ägare som krävde avkastning, utan skulle drivas utan traditionellt vinstintresse.

 

Överskottet återinvesteras

Med tiden växte även systemet med sparbanksstiftelser fram, som innebär att stora delar av det överskott som trots allt genereras i en sparbank, kan återinvesteras i lokalsamhället via olika bidrag och stipendier till föreningar, projekt och initiativ.

 

Nu 200 år senare är sparbanker en naturlig del av det svenska samhället från norr till söder. Och ett långt kliv i historien tar oss till 2014 då dagens Sparbanken Skåne föddes.

Tre banker blev en

Under sommaren 2014 förenades tre skånska sparbanker under samma namn för att bilda Sparbanken Skåne.

Sparbanken 1826

För många var Sparbanken 1826 känd som Sveriges äldsta sparbank. Från början hette banken Christianstads Läns Spar Bank. Namnet Kristianstads Sparbank antogs när tre sparbanker i Kristianstad fusionerade 1966. Banken bestod av den bankrörelse som växte fram i och omkring 30 sparbanker från 1826 och framåt i nordöstra och västra Skåne. Vid samgåendet hade banken verksamhet i sex kommuner.

Färs & Frosta Sparbank

Färs Härads Sparbank grundades på Övedskloster 1839 och nio år senare bildades Frosta Härads Sparbank på Fulltofta slott. De båda bankerna slog sig samman 1989 och tog namnet Färs & Frosta Sparbank. Tio år senare var banken en av de första i landet att bolagisera verksamheten och bilda ägarstiftelse för att möjliggöra expansion. Vid samgåendet var banken verksam i tolv skånska kommuner.

Sparbanken Öresund

I affären som bildade Sparbanken Skåne ingick även förvärvet av åtta kontor från Sparbanken Öresund som startade 2010 genom ett samgående mellan Sparbanken Finn och Sparbanken Gripen. De åtta kontoren var ursprungligen en del av Sparbanken Finn som grundades under namnet Sparbanken i Lund år 1833.

Sparbanken Skåne idag

Sparbanken Skåne har ledningskontor i Lund och verksamhet på 22 kontor i 15 skånska kommuner. Med stort lokalt engagemang driver vi vår verksamhet outtröttligt vidare utifrån Henry Duncans idé; att vara en bank dit alla kan vända sig för att öka sin ekonomiska frihet på ett tryggt och hållbart sätt.