Hoppa till huvudinnehåll

Pelare 3-rapporter

Syftet med rapporten är att ge en transparent och tillförlitlig information om bankens verksamhet och därigenom skapa en förståelse för Sparbanken Skånes förutsättningar, strategier och ekonomiska ställning.