Hoppa till textinnehållet

Pelare 3-rapporter

Three business people in discussion.

Syftet med rapporten är att ge en transparent och tillförlitlig information om bankens verksamhet och därigenom skapa en förståelse för Sparbanken Skånes förutsättningar, strategier och ekonomiska ställning.