Hoppa till textinnehållet

Pelare 3-rapporter

Tre kollegor sitter och diskuterar något på kontoret

Syftet med rapporten är att ge en transparent och tillförlitlig information om bankens verksamhet och därigenom skapa en förståelse för Sparbanken Skånes förutsättningar, strategier och ekonomiska ställning.