Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
App, internetbank och BankID
Räntor, priser och kurser
Händelser i livet
Samhällsengagemang

Skånsk konjunktur

Sparbanken Skåne publicerar två gånger årligen rapporten Skånsk konjunktur. Med detta vill vi bidra till ökad kunskap om ekonomi och utveckling i vår region.

Skånsk konjunktur är en oberoende rapport om det ekonomiska läget i Skåne. Materialet är baserat på ett stort antal statistikkällor och kvalitativa intervjuer. Det belyser den skånska konjunkturutvecklingen utifrån dimensionerna invånare och näringsliv i såväl övergripande perspektiv som ner på delregion- och detaljnivå i samtliga 33 kommuner i Skåne.

Bakom rapporten står Sparbanken Skåne i samarbete med sina ägarstiftelser och Øresundsinstituttet. 

Skånsk konjunktur: Strukturomvandling och lågkonjunktur pressar ekonomin

Konjunkturläget i Skåne har tydligt försämrats under det senaste halvåret. Det finns tecken på avmattning inom flera områden, men det finns också ljuspunkter som pekar på att Skåne står bättre rustat än på länge för en ekonomisk nedgång. Det visar höstens utgåva av rapporten Skånsk konjunktur från Sparbanken Skåne.

Tidigare rapporter