Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
App, internetbank och BankID
Räntor, priser och kurser
Händelser i livet
Samhällsengagemang

IBAN och BIC (SWIFT)

Med IBAN och BIC identifierar du bankkonton och bank vid internationella betalningar/transaktioner mellan olika länder. Om du ska ta emot en betalning från utlandet behöver du uppge ditt IBAN-nummer och adressen för din banks BIC - eller SWIFT som den också kallas - till dina utländska betalare.

Two colleagues working in front of a computer

Vad är IBAN?

IBAN (International Bank Account Number) är ett internationell format för att identifiera bankkontonummer vid överföringar av pengar mellan konton i olika länder. Ett svenskt IBAN inleds alltid med bokstäverna SE och består totalt av 24 tecken.

Vad är BIC?

BIC (Business Identifier Code) är en internationell standard för att identifiera en bank på ett säkert sätt. BIC, som ibland kallas SWIFT-adress eller SWIFT code, består alltid av 8 eller 11 tecken. De 6 första tecknen är alltid bokstäver och anges med versaler.

Så hittar du ditt IBAN och BIC för konton hos oss

Var hittar du ditt IBAN-nummer?

Du hittar ditt kontos IBAN genom att logga in i internetbanken eller appen.
I internetbanken:

  • Klicka på det aktuella kontot och sedan på  .
  • Välj Visa kontodetaljer

I appen:

  • Klicka på det aktuella kontot välj sedan Kontodetaljer.

På fakturor ska IBAN anges i grupper om 4 siffror, till exempel SE28 8000 0832 7900 0001 2345.

Vilken är vår BIC (SWIFT)?

Swedbanks och sparbankernas BIC består av 8 tecken: SWEDSESS. 

Ibland används ordet SWIFT istället för BIC. BIC är inte obligatoriskt för SEPA-betalningar (den europeiska gireringsstandarden) vilka gör det möjligt att utföra alla betalningar i euro inom det gemensamma eurobetalningsområdet.

Du kan även räkna ut ditt IBAN-nummer

Räkna ut ditt IBAN-nummer med IBAN-räknaren. Den fungerar endast för konton i Swedbank och Sparbankerna. Ange alltid IBAN tillsammans med bankens BIC som är SWEDSESS (för Swedbank och sparbankerna).

Gör så här:

  • Skriv in clearing- och kontonummer i en följd utan mellanslag eller skiljetecken - tryck på Räkna ut IBAN.
  • Börjar clearingnumret med 7 ska du skriva in 11 siffror, till exempel 71041234567.
  • Börjar clearingnumret med 8 ska du skriva in max 15 siffror, till exempel 832791234567890.
     

Räkna ut IBAN

 
 

Räkna ut IBAN för konton i andra länder

Räkna ut IBAN för konton i andra länder inom Swedbank Group.
Norge (xlsx)
Estland
Lettland