Bankkort

För alla bankens bankkort gäller samma villkor.

  • Bankkort Mastercard
  • Bankkort Mastercard ung
  • Bankkort Maestro

Villkor bankkort (pdf)

Villkor bankkort - gäller från 1 januari 2023 (pdf)

Tillägg till villkor Sparbanken Skåne

Kortkredit är en kredit som kopplas till bankkort Mastercard. 

Villkor kortkredit (pdf)

Villkor kortkredtit - gäller från 10 januari 2023 (pdf)

Betal- och kreditkort

Betal- och kreditkort Mastercard (pdf)

Betal- och kreditkort Mastercard Guld (pdf)

Betal- och kreditkort Mastercard Platinum (pdf)