Fler hållbara produkter

Vi tar kontinuerligt fram fler hållbara produkter för att hjälpa dig flytta dina pengar till mer hållbara alternativ. När det gäller våra företagskunder så stöttar vi även dem med att ställa om till en mer hållbar affärsmodell.

Högt satta klimatmål

Enligt Hagainitiativets Ambitionsindex 2021 belönades vi med grön status och uppmärksammades för arbetet med klimatmål utifrån investeringar och utlåning.

Klimatkompensering

När det gäller utsläpp så klimatkompenserar vi för de utsläpp som vi inte kan göra något åt av egen kraft.  Klimatkompenseringen sker genom att stödjer Vi-skogen genom trädplantering, agro-forestry och hållbara odlingsmetoder som bidrar till lagring av koldioxid. Under 2021 klimatkompenserade Swedbank för 9 201 ton koldioxid.